Geloofsgesprekken

Een jaarprogramma opstellen zoals gewoonlijk doen we dit werkjaar 2021-2022 niet. Je begrijpt vast waarom. Rekening houdend met wat mogelijk is, zullen we een aanbod proberen uitwerken en dat tijdig aankondigen via het parochieblad, de website (zie kalender), de misblaadjes, facebook.

Een eerste initiatief dat we vorig jaar moesten annuleren maar nu toch willen opstarten is het Bijbels Leerhuis: 'De Psalmen’. Dat zijn 7 bijeenkomsten in kleine groepen om samen op verkenning te gaan in de psalmen. Alle info vind je hier.

Andere initiatieven vanuit deze werkgroep zullen we dus gaandeweg aankondigen en vind je telkens op de kalender, op facebook en in het parochieblad. Er komt met andere woorden geen jaarfolder, maar er zijn wel terug ’Geloofsgesprekken’? Een reden:
Echt groot geloof is voor de Tsjechische priester Thomas Halik: klein geloof. En tegenover een klein geloof plaatst hij een goedkoop geloof:

“Ik ben ervan overtuigd dat wáár geloof, gelouterd in het vuur van crisis en ontdaan van het ‘te menselijke’, beter bestand is tegen de voortdurende verleiding van religieuze versimpeling, popularisering en goedkope aanpassing aan wat het publiek wil. Het tegenovergestelde van het klein geloof is namelijk ‘goedkoop geloven’, een combinatie van een te oppervlakkige ‘zekerheid’ en een ideologische constructie, totdat uiteindelijk door de vele bomen van zo’n godsdienst het bos van het geloof -zijn diepte en zijn geheim- niet meer te zien is.”

In de soms dreigende wolken van evidente geloof in een banaal-goede god proberen we met de Geloofsgesprekken op zoek te gaan…
Telkens welkom met je verzwegen veronderstellingen, of met je gewond of je overtuigd geloof.

Wie graag grasduint kan onze jaarprogramma's van de voorbije jaren bekijken 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020.