Vormselcatechese

Plechtige communie

ACTUELE INFO

Vormsels 2021 zijn uitgesteld tot 25 en 26 september 2021.
De laatste echo uit de vormselcatechese vind je hier.

Vormsels 2022:
vanuit het bisdom kregen wij de datums woensdagavond 25 mei,
donderdagvoormiddag OLH Hemelvaart 26 mei, zaterdagnamiddag 28 mei,
zondagvoormiddag 29 mei 2022.
Dat betekent dat de vormselvieringen in onze parochie
-voor zover dat momenteel met zekerheid kan gezegd worden-
in 2022 op één van die dagen zullen plaatsvinden.
Zodra de catechesewerking voor die groep opstart
zal het inschrijfformulier op de site komen.

---

Catechisten zijn mensen die in plaats van over dat initiatiesacrament te willen onderwijzen -…geloof komt bij de meesten makkelijker binnen 'langs het hart' dan 'boven de wenkbrauwen'…- liever W-onderwijzen.

Telkens weer openstaan voor een nieuwe groep jonge mensen, het verhaal vertellen dat ze al dikwijls vertelden, het lied zingen waarmee ze al meermaals naar bed trokken, de zoveelste actie organiseren ten voordele van … ze doen het iedere keer opnieuw met hart en ziel.

Parochieploeg en catechisten werken sinds een tijd vanuit deze visie: Catechese mag voor jong en oud iets zijn dat begint bij luisteren en zien, wie weet met de ogen van een kind. En dan voorzichtig een ongekende weg gaan vanuit een vermoeden dat Hij bestaat ; in onszelf, in de ander, en in de brug daartussen. Zo kunnen we misschien in de dialoog met tochtgenoten ontdekken dat elk van ons  -jong en oud, onwennig of heel vertrouwd-  even aangeraakt kan worden als ieder ander. Zoekende mensen samen dus, die aanknopingspunten mogen ervaren om naar analogie met het evangelie het eigen leven zin te geven.

Catechese ;
een gelovig zoeken
 dat handen en verstand beweegt
en op de duur misschien ons
‘denken, willen, voelen, handelen’ omvat.

Er is plaats voor initiëren en vieren, met zoveel als mogelijk het leven als uitgangspunt. Er zijn ook activiteiten voorzien waarop allen, de hele vierende gemeenschap maar ook een enkele nieuw(e)sgierige, hartelijk onthaald worden. En omgekeerd: vormelingen en ouders zijn ook bij zoveel mogelijk activiteiten betrokken. Sinds enkele jaren werken ouders nl mee in de voorbereidingsperiode. Participatie in elke vorm wordt gewaardeerd ; of het nu gaat om komen vertellen over zwanger-zijn, of een groepje begeleiden naar de Bavo-dag of een spaghetti maken voor de eerste avond van het weekend… elke bijdrage doet deugd. Sommige ouders blijven al eens ‘plakken’ en worden zo deel van de vaste catechistenploeg.

Meer dus dan in gemeenschap ‘vormen’ onder leiding van een paar mensen geloven we in een ’elkaar vormende gemeenschap’. Zo kunnen we elkaar gaandeweg meenemen, onderweg elkaar tot deugd en tot zegen zijnde.

Meer info of vragen? Laat gerust horen via het contactformulier.