Zo proberen wij te verkondigen wat ons raakt en bezielt

Christenen leven vanuit hetzelfde visioen, nl :

‘…dat een nieuwe wereld komen zal…’

en ze proberen dat visioen op vele manieren vorm te geven.
In daden : door naar het voorbeeld van Jezus elkaar tot naaste te zijn. In liturgie : om het leven en God te lieven en te loven.
Maar zeker ook -in de voetsporen van ‘die 12’ zovele jaren geleden- in verkondiging. Elk van die wegen kan leiden tot ontmoeting en tot Ontmoeting. Dat is waar we in geloven, waar we voor staan, wat we willen verkondigen, en wat ons zoveel vreugde en voldoening schenkt. Dat is waar we willen over vertellen omdat het ons raakt en bezielt.

Voor het uitdrukkelijk verkondigingsgebeuren kunnen we rekenen op een ploeg enthousiastelingen:

Zo zijn er mensen die geregeld een preekbeurt verzorgen. Ze volgden samen een vorming homiletiek bij pater Frans De Maeseneer en wanneer zij zich engageren om een weekend de homilie te verzorgen doen ze dat op elk van de kerkplekken.

Er zijn ook heel wat catechisten. Zij nemen jong en oud mee in de initiatiesacramenten van doopsel en vormsel.

En er is ook een werkgroep Geloofsgesprekken die jaarlijks met een gevarieerd programma heel wat mensen probeert aan te spreken.

Kleine of iets grotere initiatieven en engagementen om elkaar mee te nemen en te initiëren, steeds in alle vrijheid…