Doopselcatechese

Wie mens van God wil worden,
kan niet in alle watertjes gewassen zijn,
maar moet gewassen, gedoopt,
ondergedompeld worden
in het water van de liefde,
in het water van rechtvaardigheid,
het water van goedheid,
het water van een nieuwe manier van leven,
geheel in de stijl van
Gods oudste naam in de bijbel:
‘Ik ben er voor u’.

(naar Carlos Desoete)

Wens je een doopsel aan te vragen dan kan dat via het formulier doopselaanvraag. Gelieve echter eerst onderstaande duiding door te nemen:

DOOPSEL PLANNEN

optie 1:
Pastoor Piet en diaken Joost zijn bedienaar van het doopsel in De Pinte.
Deze doopsels vinden plaats tijdens of aansluitend op de weekendviering op zondag in de kerk van De Pinte.
Vaste doopdata voor De Pinte de komende maanden vind je op de kalender of ook op het formulier van de doopselaanvraag. Meerdere kinderen of volwassenen samen dopen, of een doopsel in de gemeenschap, geeft taal en teken aan het opgenomen worden in de kring van christelijke mensen die zorg willen dragen voor het leven van de gedoopte.

optie 2:
In Latem is diaken Guido bedienaar van het doopsel. Een doopviering plannen gebeurt in overleg met hem.

optie 3:
Het kan ook zijn dat je een eigen doopheer (priester of diaken) kent om het doopsel van jullie kind te vieren. Eveneens welkom op de parochie natuurlijk. Met een eigen doopheer kan je zowel kiezen voor doopsel in De Pinte of Zevergem of Latem of Deurle. Belangrijk is dan dat je in de aanvraag goed aangeeft over welke kerk en welk uur het gaat, en ook wie de doopheer is. Wij bevestigen dan of de kerk vrij is en zorgen dat het doopregister tijdig klaargemaakt wordt.

VOORAFGAAND ONTMOETINGSMOMENT ALS DOOPCATECHESE

Wanneer je voor een doopsel kiest, dan word je ook gevraagd om deel te nemen aan een doopcatechese (minstens de maand vooraf aan de doopdatum). Om het even voor in welke kerk je een doopsel aanvraagt, de doopcatechese gaat 1 keer per maand door op zondag in de kerk van De Pinte en is bedoeld als ontmoetingsmoment met doopcatechisten en andere doopouders. Er wordt dan in gesprek gegaan over het doopsel en daaropvolgend vieren we samen eucharistie.

Misschien is het nl een hele tijd geleden dat je nog een viering in een kerk bijwoonde en voelt het wat vreemd aan om daar nu weer mee in contact te komen. Een babbel met een doopcatechist, een viering en een welkom in de gemeenschap kan op die manier mogelijke vragen of onzekerheden wegnemen. Of misschien ben je net heel intens met geloven bezig, heb je specifieke vragen en wil je net daarover een gesprek. Dat alles kan ter sprake komen. De data van deze ontmoetingsmomenten voor de doopcatechese vind je op de kalender van deze site of ook op het formulier van de doopselaanvraag.
Zo willen de doopcatechisten jullie alvast verwelkomen in naam van de parochie en jullie proficiat wensen.