Doopselcatechese

Wie mens van God wil worden,
kan niet in alle watertjes gewassen zijn,
maar moet gewassen, gedoopt,
ondergedompeld worden
in het water van de liefde,
in het water van rechtvaardigheid,
het water van goedheid,
het water van een nieuwe manier van leven,
geheel in de stijl van
Gods oudste naam in de bijbel:
‘Ik ben er voor u’.

(naar Carlos Desoete)

Wens je een doopsel aan te vragen
dan kan dat via het formulier doopselaanvraag.

Gelieve echter eerst onderstaande duiding door te nemen....

In Latem is diaken Guido bedienaar van het doopsel. Een doopviering plannen gebeurt in overleg met hem.

Pastoor Piet is bedienaar van het doopsel in De Pinte en Zevergem.
Deze doopsels vinden plaats tijdens of aansluitend op de weekendviering.
Vaste doopdata voor De Pinte en Zevergem de komende maanden vind je op de kalender. Meerdere kinderen of volwassenen samen dopen, of een doopsel in de gemeenschap, geeft taal en teken aan het opgenomen worden in de kring van christelijke mensen die zorg willen dragen voor het leven van de gedoopte.

Als je een doopdatum hebt, dan word je gevraagd om deel te nemen aan een doopcatechese minstens de maand vooraf aan de doopdatum. Om het even voor in welke kerk je een doopsel aanvraagt, de doopcatechese gaat gezamenlijk door in de kerk van De Pinte. Deze catechese gaat 1 keer per maand door op zondag van 10u15 tot 11u45 en bestaat uit een ontmoetingsmoment met doopcatechisten en andere doopouders. Er wordt dan in gesprek gegaan over het doopsel en daaropvolgend vieren we samen eucharistie. Misschien is het nl een hele tijd geleden dat je nog een viering in een kerk bijwoonde en voelt het wat vreemd aan om daar nu weer mee in contact te komen. Een babbel met een doopcatechist, een viering en een welkom in de gemeenschap kan op die manier mogelijke vragen of onzekerheden wegnemen. Of misschien ben je net heel intens met geloven bezig, heb je specifieke vragen en wil je net daarover een gesprek. Dat alles kan ter sprake komen. De data van deze ontmoetingsmomenten voor de doopcatechese vind je op de kalender van deze site.
Zo willen de doopcatechisten jullie alvast verwelkomen in naam van de parochie en jullie proficiat wensen.