Tijdens het schooljaar gaat maandelijks een kindernevendienst door gedurende de woorddienst in de eucharistie op zondag in de kerk van De Pinte. Met uitzondering van de maand februari gaat die kindernevendienst telkens door in het eerste weekend van de maand.
Kinderen tot 12 jaar worden uitgenodigd om vanaf het begin van de mis tot aan de tafeldienst achteraan in de ruimte van de kerk van De Pinte een gelovige nevendienst beleven: vertrekkende vanuit het evangelie van die zondag wordt er gezongen, verteld, geknutseld, gebeden, … Vanaf de tafeldienst sluiten de kinderen terug aan in de viering bij de volwassenen.

4 september4 december2 april
2 oktober8 januari7 mei
6 november5 maart4 juni

Benieuwd? Hier alvast enkele kiekjes.