Parochiale kalender

(uitgesteld) Geloofs-gesprekken: Kristien Hemmerechts

09u30 Deurle + autowijding

09u30 Eerste communie groep Latem (in de kerk van De Pinte)

09u30 en 11u Eerste communies De Pinte

09u30 en 11u Vormsel De Pinte

09u30 Gebedsdienst Latem

09u30 Gebedsdienst Latem

09u30 Gebedsdienst Latem

09u30 Gebedsdienst Latem

09u30 Infomoment 'Een kruik vol leven'

09u30 Latem OLH Hemelvaart

09u30 Palm-zondag Latem

09u30 Pasen Latem

10u30 De Pinte Startviering

10u30 Openluchtmis Zevergem

10u30 Pinksteren Openluchtmis

11u De Pinte Allerliefde-viering

11u De Pinte Gezinsviering

11u De Pinte Gezinsviering Christus Koning

11u De Pinte Gezinsviering Missiezondag

11u De Pinte OLH Hemelvaart

11u De Pinte, aansluitend Te Deum

11u Gebedsdienst De Pinte

11u Gebedsdienst De Pinte

11u Palmzon-dag De Pinte

11u Pasen De Pinte (gezins-viering)

14u Vormsel Zevergem

15u Goede Vrijdag Latem

15u30 Vormsel groep Deurle (in de kerk van De Pinte)

16u Eerste communie Deurle

16u Eerste communie Zevergem

17u en 18u30 Vormsel groepen Latem (in de kerk van De Pinte)

18u Gebedsdienst Zevergem

18u Palm-zondag Deurle

19u - 20u Wake in De Pinte

19u - 20u Wake in De Pinte

19u - 20u Wake in De Pinte

19u - 20u Wake in De Pinte

19u - 20u Wake in De Pinte

19u Goede Vrijdag Deurle

19u Mariaviering in Deurle

19u repetitie Allerliefdeviering

19u Verzoe-ningsviering Zevergem

19u Witte Donderdag Zevergem

20u Geloofs- gesprekken: Guido Vanheeswijck

20u Geloofs- gesprekken: Kristien Hemmerechts

20u Geloofs-gesprekken: 2 jonge weten-schappers

20u Geloofs-gesprekken: Bert Roebben

20u Geloofs-gesprekken: Patrick Lens

21u Stille Zaterdag De Pinte (paaswake)

Acties Broederlijk Delen

Acties Broederlijk Delen

Aswoensdag 15u Deurle - 19u De Pinte

Bedevaart Oostakker

Benefiet-concert vzw Pastor Edith Steinparochie

Benefietconcert

De Pinte Gezinsviering Broederlijk Delen

De Pinte Gezinsviering Kerstmis

De Pinte Gezinsviering Kinderzegen Lichtmis

De Pinte Gezinsviering Pasen

De Pinte Gezinsviering Pinksteren

Dienst voor overleden parochianen

Dienst voor overleden parochianen

Dienst voor overleden parochianen

Dienst voor overleden parochianen

Doop na de mis in De Pinte

Doop na de mis in De Pinte

Doop na de mis in De Pinte

Doop na de mis in De Pinte

Doop na de mis in De Pinte

Doop na de mis in De Pinte

Doop na de mis in De Pinte

Doop na de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Eerste communievieringen De Pinte en Zevergem

Eerste communievieringen Latem en Deurle

GEEN dienst in Zevergem (owv Zeverrock)

Geloofs-gesprekken: Abdijweekend

Geloofs-gesprekken: abdijweekend

Geloofs-gesprekken: abdijweekend

Geloofs-gesprekken: abdijweekend

Geloofs-gesprekken: Bijbels leerhuis 'De Psalmen'

Geloofs-gesprekken: Bijbels leerhuis 'De Psalmen'

Geloofs-gesprekken: Bijbels leerhuis 'De Psalmen'

Geloofs-gesprekken: Bijbels leerhuis 'De Psalmen'

Geloofs-gesprekken: Leesgroep

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Parochiefeest

Repetitie gelegenheidskoor 15 augustus

Repetitie gelegenheidskoor Pasen

Repetitie gelegenheidskoor startviering

Vormselvieringen

Vormselvieringen

Vormselvieringen