Wijding

Naast de vele toegewijde vrijwillige christenen kiezen sommige mensen voor dit ambt als levensvorm. Ingaan op hun roeping, ‘Ja’ zeggen en er hun leven aan wijden wordt bevestigd in het wijdingssacrament.

Of zoals Paulo Coelho verwoordt:

"En dan zijn er de planters.
Zij krijgen te maken met stormen en met seizoenen.
Uitrusten is er zelden bij.
Want anders dan een gebouw groeit een tuin altijd door.
En terwijl de tuin voortdurend zorg vereist,
geeft hij tegelijkertijd zijn tuinman de kans
zijn leven te leven als een groot avontuur."