Missionarissen

De één bezoekt een zieke,
de ander draagt communie rond
een derde roept op tot gerechtigheid wereldwijd.

En zo kennen we ook mensen die een verbondenheid met de parochie hebben maar op andere plaatsen actief zijn.
Mensen die er voor kozen om hun leven aan het evangelie te geven, waar en hoe dan ook.

Op onze parochie kennen we zo: