Ziekenzalving

Als pijn en verdriet toeslaan
probeert dit sacrament het verschil te maken tussen hoop en wanhoop.

Om met pater Frans iets over dit sacrament te zeggen :

‘Als ik nog één woord zeggen mocht,
dan zou dat zijn :
‘Zegen mij. ‘

Ik zou dat gewoon vragen.
Het zou geen pijnlijk smeken zijn en ook geen luid roepen
maar gewoon een vraag :
‘Zegen mij….’

En ik weet dat er dan iets zal gebeuren dat niemand zal zien
en wat niemand zal weten.’

Wanneer je de vraag hebt naar dit sacrament,
naar een zegening of gebed neem je contact op met pastoor Piet,
met diaken Guido of met pater Jozef (cicm, aalmoezenier WZC Scheldevelde).