Huwelijk

huwelijkenLiefde; het meest ongewone van de wereld.
Als je dat ene punt bereikt hebt waarop je elkaar niet meer achter kunt laten.
Als je zo ver bent dat het woord ‘liefde’ nog het enige woord is om over jezelf en elkaar te spreken; dan kan alleen de wil om elkaar trouw te blijven iets aan je leven toevoegen.

En misschien denk je ook
dat het woord liefde
een ander woord voor God is.

Trouwen kan dan zijn: voor Gods ogen -in en met en om Zijn nabijheid- en met een gemeenschap als getuige, van dié liefde een levensvorm maken.
Wil je die keuze graag in de kerk uitspreken dan neem je best contact op met pastoor Piet of kan je dit invulformulier inzenden.