Biecht

Vragen om die onvermoede gave van vergeving en verzoening
gebeurt tijdens elke viering. Meestal staan we bij het begin stil
bij Diegene die ons onvoorwaardelijk graag ziet.

Het is erkennen dat God barmhartig is
en –vooral- Hem daarom loven…

Het is in het besef van verwarring en schuld
bij God mogen komen
om te vragen de ladder van richting te veranderen.

Naast deze momenten ingebouwd in ons vieren vindt kort voor Pasen (tijdens de vasten dus) een verzoeningsviering plaats waarin we die bevrijdende kracht die van vergeving uitgaat uitdrukkelijk willen vieren.

Zo doet God met mensen
-al eeuwenlang en telkens opnieuw-  :

Telkens als ons leven doodloopt
als onze glimlach verstijft en wij ziek worden vanbinnen.
Als wij genadeloos worden ontmoeten wij genade.
Als wij hard worden ontmoeten wij tederheid.
En als wij twijfelen en neerliggen in onze onmacht
ontmoeten we de man die zich neerbuigt en ons opraapt.

Uit deze warmte
worden wij opnieuw geboren,hermaakt, hersteld.

En zo staan we weer rechtop :
we mogen leven zonder schaamte,
zonder schande, zonder schuld.

 

Wie dit sacrament liever op een ander moment of in een andere formule ontvangt neemt contact op met pastoor Piet.