Onze Lieve Vrouw Hemelvaart - Zevergem

De kerk van Zevergem is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
De oudste delen van de kerk van Zevergem stammen al van uit de twaalfde eeuw (oudste vermelding 1140), maar het grootste deel is tot stand gekomen tijdens forse uitbreidingen vanaf de achttiende eeuw. Er is daardoor zeker geen sprake van een eenheidsstijl.
Er is een zeer barok uitgewerkt hoogaltaar, met de typische gouden stralen en (schijn-) marmerenbeelden en altaar. Traditiegetrouw zijn de twee zijaltaren gewijd aan de schutspatronen van de parochie: links Onze Lieve Vrouw, rechts Sint Rochus. Beide zijaltaren dateren van de negentiende eeuw.
Ook de glasramen zijn afbeeldingen van heiligen. Ze stammen allen uit de twintigste eeuw.
De preekstoel met fraai houtsnijwerk is van Désiré Latte uit het naburige Gavere en werd pas in 1857 geïnstalleerd.
Links en rechts in de zijbeuken bevinden zich 15 recent gerestaureerde schilderijen van gelijke omvang. Het is de trots van dit kerkje. Het zijn voorstellingen van de vijf droeve, vijf blijde en vijf glorierijke mysteriën van de rozenkrans. Deze unieke reeks schilderijen is van Emmanuel Van Reyschoot en stamt uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Zevergem is – op één na – de enige kerk in Vlaanderen die de vijftien mysteriën samen in één kerk verzameld weet. Deze schilderijen zijn dan ook beschermd erfgoed.
Het orgel op het oksaal werd vervaardigd door Jules Anneessens rond 1925 en bevat elementen van een vroeger Van Peteghem-orgel. Het werd echter vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog en nooit meer echt hersteld. Het wordt nu niet meer gebruikt.
Een beschrijving van de klokken in de toren vind je hier terug

De kerk van Zevergem is aangesloten bij VZW ‘Open Kerken’.
Om de kerk zoveel mogelijk open te kunnen stellen is een groep 'erfgoedbewakers' samengesteld. Deze vrijwilligers nemen om beurt de taak op zich om de kerk te openen en te sluiten, en te controleren of alles nog in orde is.
Christine zorgt er voor dat de kerk er altijd piekfijn uitziet en dat er bloemen zijn.