Ook zij dragen zorg voor ons huis

Naast de zaken waarover de kerkraad zich ontfermt als het gaat over het kerkgebouw, zijn er op elke kerkplek nog enkele belangrijke schakels : mensen die sinds jaar en dag als trouwe huismoeder of goede huisvader instaan voor het verzorgen van de kerk en wat er staat. Een langdurig engagement dat weinig tot niet gezien wordt. Door de vele kleine en versnipperde zaken waar die mensen aan denken zijn ze in prijs onbetaalbaar maar we weten heel goed dat ze des te waarde-voller zijn.