De klok van De Pinte

De toren van De Pinte bezit als enige van de parochie slechts één klok. Ze dateert uit 1802 en is daarmee na de kleine klok van Zevergem de oudste van de parochie. Ze is zelfs ouder dan de eerste kerk van De Pinte, die er pas in 1839 gekomen is. Wanneer de klok precies naar De Pinte gekomen is, hebben we nog niet kunnen achterhalen. Was dat na de blikseminslag van 1851, of was het al ervoor, maar heeft ze de blikseminslag overleefd? Feit is dat ze al wel vermeld wordt in 1870.

De klok is gegoten door Nicolas Simon en Clément Drouot en klinkt een beetje dof. Die doffe klank zal wel met haar leeftijd te maken hebben, want in het begin van de negentiende eeuw had men de techniek nog niet om klokken heel nauwkeurig te stemmen. Eigenlijk had de gieter Pieter Hemony die techniek al ontwikkeld in de zeventiende eeuw, maar de kennis ervan is na zijn overlijden verloren gegaan en pas op het einde van de negentiende eeuw weer op punt gesteld. De toon van de klok is sol, en haar gewicht wordt geschat op 540 kg.

(klik op een foto voor een grotere weergave)

Het opschrift op de klok verwijst naar Sint-Maria-Horebeke, wat ons doet vermoeden dat de klok oorspronkelijk voor Sint-Maria-Horebeke gegoten is. Het gietjaar staat niet in cijfers vermeld, maar wel onder de vorm van een chronogram. Bij een chronogram wordt een tekst aangebracht waarbij men aan alle letters die in Romeinse cijfers gebruikt worden, hun waarde toekent en dan alles samentelt om zo een jaartal te vormen. Om het de lezer gemakkelijker te maken, maar ook om te tonen dat het een chronogram is, worden de letters met een cijferwaarde (I=J=1, U=V=5, W=X=10, L=50, C=100, D=500 en M=1000) in het rood gezet, de andere in het zwart. Op een klok kan dat natuurlijk niet, daarom worden de letters met een cijferwaarde groter gezet. Op de klok in De Pinte lezen we: "refUsa paroChIanorUM Labore CUraqUe atqUe dono r UrsUs VIVo atqUe sono". Als we dan alle letters met cijferwaarde samentellen, krijgen we het jaartal 1802, ... tenminste als we ook de D van "dono" meenemen, die ten onrechte niet in het groot staat. Is dat een vergetelheid van de gieter? Of zou dit heel bewust gedaan zijn? Want als men de D weglaat, krijgen we 1302, het jaartal van de Slag der Gulden Sporen. Een hele subtiele verwijzing naar deze veldslag in volle Franse bezetting?