Gezinsvieringen

Een aantal keer per jaar wordt een eucharistie voorbereid die -nog meer dan anders- de bedoeling heeft om gezinnen en dus alle leeftijden aan te spreken. Ideale catechese voor jong en ouder, voor nieuw en vertrouwd, voor u en voor ons….

Deze vieringen gaan telkens door in de kerk van De Pinte, maar zijn bedoeld voor iedereen, van waar dan ook. Het juiste startuur (telkens ofwel 10u30 ofwel 11u) wordt gaandeweg aangevuld en meegedeeld.

Datums voor 2022-2023:

25 september: Startviering 10u30.
23 oktober: Missiezondag 11u.
20 november: Christus Koning
25 december: Kerstmis
5 februari: Kinderzegen Lichtmis
12 maart: Broederlijk Delenzondag
9 april: Pasen
28 mei: Pinksteren