Gezinsvieringen

Een aantal keer per jaar wordt een eucharistie voorbereid die -nog meer dan anders- de bedoeling heeft om gezinnen en dus alle leeftijden aan te spreken. Ideale catechese voor jong en ouder, voor nieuw en vertrouwd, voor u en voor ons….

Deze vieringen gaan telkens door in de kerk van De Pinte, maar zijn bedoeld voor iedereen, van waar dan ook. Op een uitzondering na zijn de vieringen om 11u.

Datums voor 2023-2024:

10 september: Startviering.
22 oktober: Missiezondag.
3 december: Advent
25 december: Kerstmis
4 februari: Kinderzegen Lichtmis
10 maart: Broederlijk Delenzondag
31 maart: Pasen
19 mei: Pinksteren