Gezinsvieringen

Een aantal keer per jaar wordt een eucharistie voorbereid die -nog meer dan anders- de bedoeling heeft om gezinnen en dus àlle leden van het gezin aan te spreken.  Ideale catechese voor jong en ouder, voor nieuw en vertrouwd, voor u en voor  ons….   Deze vieringen gaan telkens door in 1 kerk maar zijn bedoeld voor alle gezinnen van de verschillende kerkplekken De Pinte – Zevergem – Latem – Deurle.

Data voor 2019-2020:
Zondag 15 september, 10u30u De Pinte (startviering)
Zondag 20 oktober, 11u De Pinte (missiezondag)
Zondag 24 november,
11u De Pinte (Christus Koning)
Woensdag 25 december, 11u De Pinte (Kerstmis)

Zondag 2 februari, 11u De Pinte (kinderzegen Lichtmis)
Zondag 8
maart, 11u De Pinte (naamopgave alle vormelingen)
Zondag 12 april, 11u De Pinte (Pasen)
Zondag 28 juni, 11u De Pinte (vakantie- en dankviering vormelingen & communicanten)