Over Edith Stein

Hadden we Franciscus of Augustinus gekozen als naam en heilige voor onze nieuwe parochie, dan zou er minder verbazing geweest zijn. Maar Edith Stein doet nadenken. Dat hebben we graag. Deze jonge Europese heilige mag de inspiratie en uitdaging zijn om verder aan de nieuwe parochie te bouwen, steen voor steen, en nooit alleen....

Op deze pagina vind je info over

  1. Waarom die keuze
  2. Haar levensloop, haar inkleding als Zr Teresia Benedicta van het Kruis en over haar heiligverklaring
  3. Ons Steunfonds Edith Stein
  4. Decreet van de bisschop waarmee de naamskeuze bevestigd is in 2019
  5. Onze maandelijkse citaten in het kennismakingsjaar 2018

Waarom die keuze

Na een brede bevraging in 2017 maakten we als parochieploeg in januari 2018 de naamskeuze voor onze ene nieuwe parochie bekend: Parochie Edith Stein.
Tijdens het weekend van driekoningen begin januari kreeg de keuze wat duiding in de homilie. Je kan de tekst hier lezen.
Haar echter helemaal leren kennen is onmogelijk omdat: zodra het om de geschiedenis van personen gaat, elke persoon (volgens het woord Edith Stein) ‘als een lichtend oppervlak van een donkere diepte’ is.
Niettemin toch ontdekken hoe deze heilige voor ons als christen en als parochie inspiratie kan zijn, dat kan en mag in de tijd groeien. 
Nu en dan een citaat van haar (zie lager op deze pagina), geregeld een verwijzing of vermelding naar haar denken of doen, als het past een artikel in het parochieblad, Geloofsgesprekken die met haar leven als bekeerlinge te maken hebben .... –dat zijn alvast de opstappen in onze kennismaking.

Levensloop, inkleding als Zr Teresia Benedicta van het Kruis en heiligverklaring

Haar levensloop, Edith Stein haar keuze om als 'Zr Teresia Benedicta van het Kruis' in te treden, en wat duiding bij de heiligverklaring; dat hebben we hier verzameld in 1 document.

Steunfonds Edith Stein

Een naam mogen kiezen voor een nieuw parochie is een van de aspecten die voortvloeien uit het boeiende proces van 'nieuwe parochie vormen' vanuit de vier kerkplekken De Pinte-Zevergem-Latem-Deurle. In deze weg ligt ook uitdrukkelijk besloten dat je jezelf en waar je voor staat als parochie en als christen bevraagt.
Zo kwamen we snel uit bij het aspect 'dienende parochie'. Vandaaruit is beslist om een steunfonds Edith Stein op te richten. Alle info daaromtrent vind je hier.

Decreet van de bisschop waarmee de naamkeuze bevestigd is in 2019

De nieuwe parochie is een samenwerkingsverband van parochies die kerkrechtelijk en civielrechtelijk vandaag bestaan.
Onze bisschop Mgr Luc Van Looy bevestigde op 17 april 2019 onze gekozen nieuwe naam met een decreet.
Onze nieuwe naam is officieel van kracht sinds 1 mei 2019.

Het decreet kan je hier lezen.

Maandelijkse citaten in het kennismakingsjaar 2018

Gedurende het eerste jaar dat we parochie Edith Stein werden zetten we maandelijks een citaat van Edith Stein in de kijker.
‘Hoeveel stijgt uit die diepte naar omhoog en wordt daar waargenomen zonder dat wij in de diepte kunnen doordringen’ –deze gedachte van R. Bosman leggen we ter relativering naast die maandelijkse citaten. Ze zijn nl wat ze zijn, maar lieten en laten hopelijk iets proeven van die diepte ….
De maandelijkse citaten vind je als slot van deze pagina hieronder op een rijtje.