Ons parochiaal beraad

Over werkgroepen en verenigingen heen, en met iedereen van de gemeenschap komen we 2x per jaar samen om na te denken over een gekozen pastoraal thema. Parochie is immers dat handjevol mensen dat gaat staan in de kring rond Jezus omdat we geloven en ervaren dat zijn evangelie Blijde Boodschap is. Ook voor deze tijd. Ook voor deze wereld. Het is echter voor elk zoekend en tastend dat we dat verhaal van Jezus vorm trachten te geven. Vrijblijvend een avond nadenken over de uitdagingen die daarmee gepaard gaan kan boeiend en verrijkend zijn. Zonder inschrijving of verder engagement is iedereen welkom met zijn vraag of mening of uit interesse. We eindigen met een gebedsmoment.
Aankondigingen vind je op de kalender.