...wat komt...

...wat komt...

Hieronder twee vieringen op rij die we in de kijker willen zetten.
Als altijd over graag zien, over graag gezien worden, en over hoe dat alles ingebed is in een groter verhaal.

Daartussenin is er op 5 februari parochiaal beraad met Dr. Ilse Kerremans
omtrent onze nieuwe naam 'Parochie Edith Stein'. Iedereen welkom.

Maar eerst dus gezinsviering op 4 februari

en Allerliefdeviering op 11 februari