Parochiale kalender

09u en 11u Vormsel De Pinte

09u30 Deurle eucharistie Kerstdag

09u30 Deurle herdenkingsmis Broeder Colpaert

09u30 Dienst De Pinte

09u30 Dienst Latem

09u30 Dienst Zevergem

09u30 Eerste communie Latem

09u30 Eerste communie Latem

09u30 Gebedsdienst Latem

09u30 Gebedsdienst Latem

09u30 Gebedsdienst Latem

09u30 Latem gezinsviering St. Martinus

09u30 Latem OH Hemelvaart

09u30 Mis en autowijding Deurle

10u Dienst Deurle

10u30 De Pinte parochiale startviering - gezinsviering

11u De Pinte Allerliefdeviering

11u De Pinte gezinsviering

11u De Pinte gezinsviering Kerstdag

11u De Pinte gezinsviering kinderzegen Lichtmis

11u De Pinte gezinsviering missiezondag

11u De Pinte gezinsviering vasten

11u De Pinte OH Hemelvaart

11u Gebedsdienst De Pinte

11u Gebedsdienst in De Pinte

11u Gebedsdienst in De Pinte

11u Vormsel Latem

16u Eerste communie Deurle

16u Eerste communie Zevergem

16u Vormsel Deurle

17u Eerste communie Deurle

17u Eerste communie Zevergem

18u Gebedsdienst Deurle

18u Gebedsdienst Deurle

18u Latem eucharistie en levende kerststal

18u Vormsel Zevergem

19u Zevergem Kerstherberg

19u30 Witte Donderdag Zevergem

24u Zevergem middernachtmis

9u en 11u Eerste communie De Pinte

9u30 Herdenkingsdienst Latem en Zevergem

9u30 Latem gebedsdienst

Adventsbezinning

Adventsbezinning

Allerheiligen 09u30 Zevergem, 11u De Pinte

Allerzielen 19u Deurle

Aswoensdag 15u Deurle, 19u Zevergem

Benefietconcert

Doop na de mis in De Pinte

Doop na de mis in De Pinte

Doop na de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in Zevergem

Doop tijdens de mis in Zevergem

Doop tijdens de mis in Zevergem

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Eerste communie De Pinte

Gebedsdienst Latem 15u

Geen mis in Latem wegens parochiale startviering

Geen mis in Zevergem wegens parochiale startviering 17/9

Geen mis in Zevergem wegens Zeverrock

Geen mis in Zevergem wegens Zeverrock

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Gezinsfilm

Goede Vrijdag

Info- en ontmoetingsmoment VZW

Info- en ontmoetingsmoment VZW

Infoavond eerste communie en vormsel 2018

Intekenmoment vrijwilligersverzekering

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Maria Tenhemelopneming 09u 30 Deurle en 11u Zevergem

Medewerkersfeest

Nieuwjaarsreceptie

OLV Hemelvaart 09u30 Latem en 11u Zevergem

Open vergadering

Open vergadering

Open vergadering

Opgelet : geen mis in Latem.

Paasvieringen

Parochiaal beraad

Parochiaal beraad Deurle

Parochiale bedevaart

Parochiale startviering in De Pinte

Parochiefeest

Repetitie gelegenheidskoor

Repetitie gelegenheidskoor

Repetitie gelegenheidskoor

Repetitie gelegenheidskoor

Repetitie gelegenheidskoor Pasen

Sober maal in De Pinte

Soep-op-de-stoep

Soep-op-de-stoep

Soep-op-de-stoep

Stille Zaterdag De Pinte

Verzoeningsviering

Vieringen Palmzondag

Vormsel De Pinte

Vormsel Deurle

Vormsel Latem

Vormsel Zevergem