Parochiale kalender

00u Zevergem

09u30 Deurle

09u30 Dienst Zevergem

09u30 Eerste communie Latem

09u30 Latem

11u Allerliefdeviering De Pinte

11u De Pinte

11u De Pinte Gezinsviering

11u De Pinte Gezinsviering

11u De Pinte Gezinsviering

11u De Pinte Gezinsviering

11u De Pinte Gezinsviering

11u De Pinte Gezinsviering

11u De Pinte Gezinsviering

16u Eerste communie Deurle

16u Eerste communie Zevergem

18u Latem

18u Zevergem

19u30 Kerstherberg

De Pinte: Sober maal

Doop na de mis in De Pinte

Doop na de mis in De Pinte

Doop na de mis in De Pinte

Doop na de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in Zevergem

Doop tijdens de mis in Zevergem

Doop tijdens de mis in Zevergem

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Eerste communie De Pinte

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Nieuwjaarsreceptie

Parochiaal beraad Zevergem

Repetitie gelegenheidskoor

Repetitie gelegenheidskoor

Soep op de stoep

Soep op de stoep

Soep op de stoep

Vormsel De Pinte

Vormsel Deurle

Vormsel Latem

Vormsel Zevergem

Wijziging geloofsgesprekken

  Gezinsfilm: The Kite Runner