Parochiale kalender

09u30 Deurle eucharistie Kerstdag

09u30 Deurle herdenkingsmis Broeder Colpaert

09u30 Dienst De Pinte

09u30 Dienst Latem

09u30 Dienst Zevergem

09u30 Gebedsdienst Latem

09u30 Latem gezinsviering St. Martinus

09u30 Mis en autowijding Deurle

10u Dienst Deurle

10u30 De Pinte parochiale startviering - gezinsviering

11u De Pinte - gezinsviering advent

11u De Pinte Allerliefdeviering

11u De Pinte gezinsviering Kerstdag

11u De Pinte gezinsviering kinderzegen Lichtmis

11u De Pinte gezinsviering missiezondag

11u De Pinte gezinsviering Pasen

11u De Pinte gezinsviering vasten

11u Gebedsdienst De Pinte

15u Goede Vrijdag Latem en Zevergem

17u Eerste communie Deurle

17u Eerste communie Zevergem

18u Gebedsdienst Deurle

18u Latem eucharistie en levende kerststal

19u Zevergem Kerstherberg

19u30 Goede Vrijdag Deurle

19u30 Witte Donderdag Zevergem

21u Stille Zaterdag De Pinte

24u Zevergem middernachtmis

9u en 11u Eerste communie De Pinte

9u30 Eerste communie Latem

9u30 Herdenkingsdienst Latem en Zevergem

9u30 Latem gebedsdienst

9u30 Pasen Latem

Adventsbezinning

Adventsbezinning

Allerheiligen 09u30 Zevergem, 11u De Pinte

Allerzielen 19u Deurle

Aswoensdag 15u Deurle, 19u Zevergem

Doop na de mis in De Pinte

Doop na de mis in De Pinte

Doop na de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in De Pinte

Doop tijdens de mis in Zevergem

Doop tijdens de mis in Zevergem

Doop tijdens de mis in Zevergem

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Doopcatechese

Gebedsdienst Latem 15u

Geen mis in Latem wegens parochiale startviering

Geen mis in Zevergem wegens parochiale startviering 17/9

Geen mis in Zevergem wegens Zeverrock

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Geloofsgesprekken

Gezinsfilm

Info- en ontmoetingsmoment VZW

Info- en ontmoetingsmoment VZW

Infoavond eerste communie en vormsel 2018

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Medewerkersfeest

Nieuwjaarsreceptie

OLV Hemelvaart 09u30 Latem en 11u Zevergem

Open vergadering

Open vergadering

Open vergadering

Opgelet : geen mis in Latem.

Parochiaal beraad

Parochiaal beraad Deurle

Parochiale startviering in De Pinte.

Parochiefeest

Repetitie gelegenheidskoor

Repetitie gelegenheidskoor

Repetitie gelegenheidskoor

Repetitie gelegenheidskoor

Repetitie gelegenheidskoor Pasen

Sober maal in De Pinte

Soep-op-de-stoep

Soep-op-de-stoep

Soep-op-de-stoep

Vormsel De Pinte

Vormsel Deurle

Vormsel Latem

Vormsel Zevergem