Een viering in de kerk in de maand waarin de liefde zoveel beeldspraak krijgt.
Toch en uitdrukkelijk is de Allerliefdeviering niet enkel voor getrouwden, verloofden, jubilarissen. We vieren in de Allerliefdeviering ook die andere tonaliteiten zoals lange vriendschap, onvoorwaardelijk grootouderschap, nooit verwachte roeping, geestige collegialiteit, broederlijke kameraadschap, prille ontmoeting en het voorzichtig op weg gaan. Met elk van die soorten relaties neemt de geschiedenis van het verbond met God als het ware een nieuwe aanvang.
Zeker en niet minder is deze dag bedoeld voor mensen die liefde missen of zoeken, en voor mensen die hùn geliefde missen. Er is namelijk dat eigene van de liefde: ze maakt de dood ondraaglijk en tegelijkertijd is liefde het enige wat de dood kan dragen, en dat is geen detail.

Kortom een viering die zowel het kermen als het jubelen herbergt, want al deze dingen doet de liefde met ons. Zo is ze het vaccin, het serum dat zin en smaak geeft aan het leven, al is dat leven verre van volmaakt of zonder pijn. Maar altijd is het zo: waar mensen elkaar proberen te dragen kan relatie beeld van God zijn. Zo heeft Hij ons aan elkaar gegeven. Goddelijk.

Geen 'alle – liefde - viering', want het gaat over meer dan de optelsom van alle liefde.
Geen 'alle – liefden - viering' , want het gaat over meer dan de mens in liefde. Er is een ander in het spel ; Eén die alles draagt.
Onze 'Allerliefdeviering' gaat over elke liefde die een nuance, die een glimp van God in de wereld brengt….

Welkom zondag 16 februari om 11u in de kerk van De Pinte. Dit jaar is het Gents dameskoor Arabesk er ook bij.