Een kruik vol leven

In de grote momenten van het leven wordt al eens aan de deur van de kerk geklopt: geboorte, huwelijk, sterven...

‘Een kruik vol leven’ heeft te maken met het laatste. Sommige mensen vertellen graag hoe ze op hun leven terugblikken en hoe ze kijken naar afscheid nemen. Uitspreken wat het betekent om het leven stilaan los te moeten laten, geliefden achter te laten en benoemen hoe je naar de dood kijkt, kan zeer bevrijdend werken. Vaak doet het hen en de nabestaanden ook goed om die gedachten dan te kunnen nalaten in een uniek vormgegeven boekje.

We kiezen er voor om als parochie in het aanbod van dergelijke gesprekken te voorzien. Het kan een verrijking en verruiming zijn van het pastoraal werk rond ziekte, ouderdom, rouw.

°°°

Dit aspect van parochie zijn zit in de opstartfase. We werken hiervoor samen met Amfora vzw en Space for Grace.
Wij doopten ons project met de naam ‘Een kruik vol leven’, omdat het vooral over leven gaat...

Vanaf het najaar 2022 tot in het voorjaar 2023 volgt een groep mensen de training. We doen voor de vorming en begeleiding beroep op de professionaliteit van Amfora vzw die de voorbije jaren een sterke expertise opbouwde inzake praten over het levenseinde en het werken aan een boekje als tastbare verbinding.

Gezonden door de parochie kunnen deze opgeleiden nadien -op uitnodiging van de persoon in kwestie- mensen helpen om woorden te vinden voor wat zo moeilijk onder woorden te brengen is wanneer je afscheid moet nemen. Bovendien zijn de opgeleiden dan in staat om het vertelde in een boekje vorm te geven dat je aan de betrokkene(n) kunt nalaten.