Parochieblad

Nieuw sinds mei 2024:
opstart mogelijkheid om parochieblad ook digitaal te ontvangen.
KLIK HIER

Er bestaat één editie van KERK&levenkerk en leven voor onze hele parochie Edith Stein. Week na week vertellen we van wat ons verbindt en tegelijk proberen we aandacht te hebben voor wat en voor wie op de verschillende kerkplekken leeft.
We werken met een vaste redactieraad en -ploeg. Geregeld komen Bartel, Etienne, Veerle, pastoor Piet en pastor Sanne samen om na te denken over wat er in het gezamenlijk parochieblad kan verschijnen, zonder oog voor het plaatselijke te negeren. Er wordt nagedacht, uitgewisseld en afgesproken wie welk artikel voor zijn rekening neemt.
Etienne zorgt wekelijks voor de eindredactie.
De blik van parochianen krijgt tevens een plaats: geregeld stuurt een parochiaan een foto of een verhaal in en dat publiceren we minstens even graag. Kleine en grote verhalen, binnen en buiten de Kerk, die onze kijk op de wereld openen en veranderen.

Voor info, vragen, of inzending van teksten of artikels:
parochieblad@parochiedepintezevergemlatemdeurle.be

Herwig en Inge staan in voor het administratieve en het financiële luik van de abonneringen.

Ook in 2024 willen we graag bij u op bezoek komen, een jaar lang, wekelijks in uw brievenbus. Neem daartoe (opnieuw of voor het eerst) een abonnement op KERK&leven. (Om administratieve reden gebeurt dat best jaarlijks ten laatste tegen eind november).

(HER)ABONNEREN OP PAROCHIEBLAD KERK&LEVEN ?
Een abonnement kost 62 euro*. Een steunabonnement kost 70 euro.
Met de middelen die vrijkomen via dat steunabonnement kunnen enkele mensen voor wie het moeilijker is, toch een abonnement krijgen. Abonneren doe je door over te schrijven op rekening BE43 2900 3152 3001. Schrijf in de mededeling: “K&L 2024” gevolgd door je lidnummer. En, als de persoon die overschrijft verschilt van de persoon die abonnee is, dan ook naam en adres van de abonnee vermelden.

Alvast dank aan de vele abonnees van onze parochie.

(*)
We beseffen dat de prijsstijging dit jaar groot is. Dat heeft één verklaring, met meerdere oorzaken. Uitgeverij Halewijn ontsnapt namelijk ook niet aan langdurige en torenhoge inflatie. Hogere energie- en grondstofprijzen, gestegen distributiekosten, en loonindexering resulteren dus noodgedwongen in een hogere abonnementsprijs die ook wij moeten doorrekenen. Dank voor jullie begrip. En vertrouwen...