Parochieblad

Er bestaat één editie van KERK&levenkerk en leven voor onze hele parochie Edith Stein. Week na week vertellen we van wat ons verbindt en tegelijk proberen we aandacht te hebben voor wat en voor wie op de verschillende kerkplekken leeft.
De blik van parochianen krijgt tevens een plaats: geregeld stuurt een parochiaan een foto of een verhaal in en dat geven we dan graag een plaats. Kleine en grote verhalen, binnen en buiten de Kerk, die onze kijk op de wereld openen en veranderen.

Ook in 2023 willen we graag bij u op bezoek komen, een jaar lang, elke woensdag in uw brievenbus. Neem daartoe (opnieuw of voor het eerst) een abonnement op KERK&leven. (Om administratieve reden gebeurt dat best jaarlijks in november).

Een abonnement kost 49 euro. Een steunabonnement kan ook vanaf 55 euro. Met de middelen die vrijkomen via dat steunabonnement kunnen enkele mensen voor wie het moeilijker is, toch een abonnement krijgen.

(HER)ABONNEREN OP PAROCHIEBLAD KERK&LEVEN ?
Dit kan door over te schrijven op rekening BE43 2900 3152 3001.
Schrijf in de mededeling: “K&L 2023” gevolgd door naam en adres van de abonnee als dit verschilt van de persoon die het bedrag overschrijft.

We werken met een redactieraad. Geregeld komen Bartel, Etienne, Veerle, pastoor Piet en pastor Sanne samen om na te denken over wat er in elk van de parochiebladen kan verschijnen, zonder oog voor het plaatselijke te negeren. Er wordt nagedacht, uitgewisseld en afgesproken wie wat voor zijn rekening neemt. Etienne zorgt wekelijks voor de eindredactie. Voor info, vragen, of inzending van teksten:
parochieblad@parochiedepintezevergemlatemdeurle.be

Alvast dank aan de vele abonnees van onze parochie.