Abdijdag parochieploeg

De parochieploeg is een groep van mensen die door de (vorige) bisschop werd aangesteld als een ploeg met verantwoordelijkheid. Dat mandaat betekent dat we niet enkel een aantal zaken organiseren, maar vooral gevraagd werden om na te denken over visie, richting, toekomst. Maandelijks vergaderen we daar over, tussentijds zijn er ook heel wat contacten en bijeenkomsten, maar nu en dan willen we ook wat langer samen nadenken over wat was, wat is en wat komt.
Hier in de deze bijlage vind je de echo van zulk een vergaderdag deze zomer. Veerle maakte dat verslag.
We zijn dankbaar om deze beleidsploeg -die ook een vriendengroep is- waar een andere mening een verrijking en geen bedreiging is.