Communies en Vormsels najaar 2020

In het voorjaar zijn de geplande eerste communievieringen en vormsels uitgesteld wegens de coronamaatregelen.

Wat eerste communie betreft:
In mei kregen alle ouders deze brief.
In juni kregen alle ouders nog eens dit bericht.
De regeling zoals we die (met de voorlopigheid en de voorzichtigheid die eigen is aan deze tijd) voor de gemeenschappelijke vieringen in september uitwerkten vind je op de kalender.
Je kan als ouder op deze pagina je gegevens achterlaten zodat we jullie in de loop van de zomer per mail kunnen contacteren en een 'stand van zaken' kunnen geven.

Wat vormsels betreft:
Eerder werd voor het hele bisdom een nieuwe datum voor de uitgestelde vormsels gecommuniceerd. Begin juli bezorgden wij alle ouders dit bericht. De herinschrijvingen (of herbevestigingen...) die we daarbij mogelijk maakten zijn nu afgesloten. Op basis van het aantal ingeschrevenen stelden we (met de voorlopigheid en de voorzichtigheid die eigen is aan deze tijd) een regeling voor 26/27 september op- je vindt deze op de kalender.

Wij wensen op de hoogte gehouden te worden over: