Kerst 2019

In de kanteling van duister naar licht hebben we vanuit dat oude verhaal van God die onder de mensen wil zijn, gezongen en gebeden en het licht ontstoken. Niet alleen voor onszelf, niet alleen voor elkaar, maar voor wie leven in een allesheersend donker. 
Er was de liturgie op kerstavond in Zevergem, op kerstdag in Latem en hieronder enkele beelden vanuit de gezinsviering in De Pinte op kerstdag. 
Kerken werden klaargezet, versieringen werden aangebracht, liederen werden geoefend….. - dankjulliewel om met zoveel vrijwilligers mee te bouwen aan uw parochie Edith Stein, die niet enkel zomaar van het Licht wil vieren maar het voor mensen in de tocht van het leven ook wil proberen zijn.
Hierbij enkele sfeerfoto’s van Bartel en Lucas uit de gezinsviering.

--Onder deze foto’s lees je nog iets over onze kerstherberg.--

Op kerstavond was er natuurlijk ook de jubileumversie van onze kerstherberg (n°5!). Voor deze editie schakelde de jeugd zich in. Samen met hen en dankzij nog een pak andere goede zielen werd het waarlijk een schoon gebeuren.
Na de viering van 18u in de kerk van Zevergem werd de ruimte snel heringericht. Met 58 mensen van een beetje overal en met uiteenlopende beweegredenen brachten we tenslotte kerstavond door in ons ‘éénsterrestaurant’. 
Het was een ontroerend schoon, verbindend en stemmig gebeuren.

'De herberg van Bethlehem,' zo schrijft Manu Verhulst over kerst, 'die was opgetrokken, gemaakt en gebouwd met geld van alleman en hij was bedoeld om alleman een veilig onderdak te geven en eten en drinken: een veilige schuilplaats voor als het buiten of in het leven donker werd.'
Wel, net voor middernacht trokken we de deur van de kerk dicht nadat vele handen alles hadden helpen opruimen terwijl anderen de deelnemers terug naar huis hadden gevoerd, en het was te voelen….we hadden kerst gevierd. Echt. Dankjulliewel.