09u30 Deurle Eurcharistie + Autowijding

Op zondag 7 juli is de eucharistieviering om 9u30 in Deurle, gevolgd door de 89e autowijding.
(Opgelet: die zondag dus geen eucharistie om 9u30 in Latem).

-Deze aankondiging is nog onder licht voorbehoud. Er zijn namelijk wegwerkzaamheden in Deurle. Indien deze werkzaamheden volgens de planning vorderen, dan is de autowijding organiseren mogelijk. Zoniet, dan moet er geannuleerd worden, en dat zullen we hier dan desgevallend melden-

De Confrérie Sint-Christoffel is het inrichtend comité van dit gebeuren.

De autowijding begint met een eucharistie die tevens mis is voor overleden leden. We bidden in die eucharistie om zegen voor allen die op weg gaan. In die viering wordt Bartel van de parochieploeg gevraagd en gezonden om dit jaar in te staan voor de autowijding.

Er is voldoende tijd om na de mis rustig naar de wagens te gaan en het parcours te volgen tot bij de autowijding op het dorpsplein, waar zich op dat moment ook het Christoffelsecretariaat bevindt.

Volg hoe dan ook de signalisatie.

De bijdrage is 5 euro en wordt aangewend voor de instandhouding van parochiaal patrimonium dat niet kan gesubsidieerd worden of buiten de bevoegdheid van de kerkraad valt (onderhouden van Christoffelkapel, de Mariagrot en het terrein errond).

Hier vind je een terugblik op vorig jaar.

Welkom.