Zoekveld

In het voorjaar zijn de geplande eerste communievieringen en vormsels uitgesteld wegens de coronamaatregelen.

Wat VORMSELS betreft:
Eerder werd voor het hele bisdom een nieuwe datum voor de uitgestelde vormsels gecommuniceerd. Begin juli bezorgden wij alle ouders dit bericht. De herinschrijvingen (of herbevestigingen...) die we daarbij mogelijk maakten zijn nu afgesloten. Op basis van het aantal ingeschrevenen (en met de voorlopigheid en de voorzichtigheid die eigen is aan deze tijd) is een schema opgesteld dat je terugvindt op de kalender van september, en daar hoort dit bericht van eind juli bij.

Wat EERSTE COMMUNIE betreft:
In mei kregen alle ouders deze brief.
In juni kregen alle ouders nog eens dit bericht.
Je kan als ouder onderaan deze pagina tot half augustus je gegevens achterlaten zodat we jullie in de tweede helft van augustus per mail kunnen contacteren en een 'stand van zaken' kunnen geven.
De voorlopige regeling zoals we die voor de gemeenschappelijke vieringen in september uitwerkten vind je op de kalender.

Wij wensen op de hoogte gehouden te worden over: