Koffiestop

De werkgroep Broederlijk Delen trok er op uit. Deze keer geen koffiestop op de vertrouwde plek, maar (nieuwe wegen verkennend) waagden we ons op woensdag 1 maart richting gemeenteplein De Pinte. Onder het mom van “Solidariteit, daar willen we als de kippen bij zijn” plaatsten we ons naast het kippenkraam dat je daar op woensdag vindt.
Zaterdag 4 maart werd post gevat op de parking van de winkel Okay in De Pinte. Ook daar was het gebeuren meer dan … okay.

Telkens (h)eerlijk koffie en (h)eerlijke tijd. Als in: Heer-lijk.

De opbrengst van die twee voormiddagen? 407,60 euro en nog meer sensibilisering en aangename babbels. Koffieklets 'met zin'.
Dank aan de vrijwilligers, en dank aan wie bijdroeg.