Welzijnszorg

Wie advent zegt, zegt Welzijnszorg. Ook op onze parochie werd daar aandacht aan besteed en actie ondernomen.

  • De eerste adventszondag was er uiteraard de kalenderverkoop, en visualiseerden we de campagne ‘Allemaal digitaal’. Dat thema is een aanvliegroute om iets van de complexe armoedeproblematiek aan het licht te brengen ; ook de digitalisering van vandaag betekent namelijk vaak een drempel voor mensen in armoede. Het is een muur waarop ze -op weg naar hulp- vaak botsen…
  • De tweede adventszondag vond in elke kerk verkoop van soep plaats tvv Welzijnszorg. Een warm gebeuren dat enkel mogelijk is dankzij veel vrijwilligers die soep koken. Dankjulliewel. De opbrengst van de soep-op-de-stoep-actie is 534 euro.
  • De derde adventszondag was er het collecteweekend. De opbrengst was buitengewoon goed: 967 euro. Dat heeft veel te maken met de preek die Riet dat weekend bracht en die eveneens buitengewoon goed was, die mensen duidelijk kon raken.

De weg naar Kerst is een weg van solidariteit. Duidelijk, voelbaar, doenbaar…

Dank aan ieder voor welke bijdrage of bewogenheid dan ook.