Naamopgave, kruisjesmis, koffiestop

Je inschrijven voor het vormsel (of dat laten doen door je ouders) is één ding.
Na een tijdje vormselcatechese ten volle en in eigen naam zeggen, zingen en bidden “Hier ben ik dan” is een andere kwestie. Dié rituele naamopgave vierden we in de gemeenschap in De Pinte op zondag 20 maart met de vormelingen. Op die vierde vastenzondag waren de lezingen ook sleutelteksten voor initiatie: Mozes bij de brandende braamstruik, en als evangelie de parabel van de vijgenboom.
Doorheen de viering kwamen we ook terug op verschillende vragen die de vormelingen ons bij de start van hun werkjaar op hun vormseltocht hadden gegeven.
Een gezegend moment was het toen de ouders het vormselkruisje aan hun kinderen oplegden -haast een geloofsbelijdenis op zich, niet enkel voor de ouders, maar voor de hele gemeenschap die werd uitgenodigd om met aandacht bij dat moment te blijven.

Aansluitend vond een koffiestop t.v.v. Broederlijk Delen plaats. Dat was trouwens niet enkel in De Pinte maar ook in Latem, zoals je kunt zien op de laatste foto's.
Trouwens: we beseffen dat er eigenlijk in deze periode veel hulpvragen samenkomen, maar de één zijn nood maakt de ander zijn nood niet kleiner….
Dank aan ieder die er bij was en kon bijdragen tot de viering en het broederlijk delen, en aan Bartel, Etienne, Ann voor de foto's.