Sterzingen

Schrobberbeek, Pietje Vogel en Suskewiet, geleid door de ster, zijn net als lang geleden weer op tocht getrokken. Weest zingen van schoon dingen, en wat wensen voor de mensen:

(de volledige tekst van het lied vind je hieronder)

Ook dit jaar op tocht getrokken
Pietje Vogel, Suskewiet,
Schrobberbeek al op zijn klompen -
baat het niet, het schaadt ook niet.

Wij zingen van schoon dingen
wat wensen voor de mensen,
in 't nieuw jaar…

Koekenbrood en een stoof vol kolen,
goede moed, courage mee,
en vol graan voor op de molen
niet veel mensen réfugié.

Samen blijven wij ’t leven vieren,
nooit bleef ooit de nacht bestaan.
Warmte delen en pintelieren,
altijd vindt ge wel een compaan.

Zie ons lopen hier in de velden:
een lantaarn en een volle maan.
Niemand moet zich hier laten gelden.
Zoet en zuur, een lach en een traan.

’t Virus bracht ons hier veel miserie
maar we laten de hoop niet gaan.
’t Leven is als geloof: mysterie -
’t doet ons bij de ster stille staan.

Laat ons dus maar voor elkander
als een goede herder zijn,
en op voor- en tegenstander
heffen we nu een goed glas wijn.

Wij zingen en wij dromen
dat de vrede nu zal komen
in ’t nieuw jaar.