Missiezondag, gezins- en zendingviering

(foto's onderaan)

 

Zondag is altijd een feestdag, maar die dag was het dat nog wat meer, want:

  • we vierden na lange tijd terug een ‘gezinsviering’
  • we vierden vandaag wereldmissiezondag
    (een dag die ons -elk vanuit onze eigen missie hier en nu- doet vieren van alle verbondenheid tussen de vele mensen die waar ook ter wereld het evangelie waar maken)
  • we mochten vieren dat diaken Joost vanaf 24 oktober aangesteld en gezonden is om diaken op onze parochie te zijn.

Al die dingen konden we samenbrengen en vieren in de zondagseucharistie.

Veerle schreef dit erover voor het parochieblad:

“Tijdens de viering werd de zending van Joost in onze parochie toegelicht: meewerken aan de diaconale initiatieven, aandacht voor rouwzorg, meewerken aan initiatieven inzake verkondiging, voorgaan in doopvieringen, af en toe de homilie verzorgen en meedenken met de parochieploeg. Dit alles hoorden we voorlezen in de officiële zendingsbrief van onze bisschop Lode. En dat werd meteen in verstaanbare taal naar de kinderen gebracht.”

Joost zei “ja” toen we hem samen -in voor velen een uniek moment- vroegen of hij dat boek, 'Gods Woord', met ons in deze gemeenschap wil lezen, leven en doen; op een manier dat het verstaanbaar is voor jong en oud.

Welkom Joost en je vrouw Machteld, om het woord van God te doen en om teken te zijn.
Natuurlijk hoorde er een glas bij dat hele gebeuren…

Dank aan velen voor de medewerking. en voor de verschillende sfeerbeelden.