Abdijdag parochieploeg

16 oktober vond onze jaarliljkse abdijdag met de parochieploeg plaats. Een dag van bidden, luisteren, denken, samen-zijn en kijken naar wat was, wat is en wat komt. Met enkele mensen van de parochieploeg en met Joost die dat weekend ook tot diaken werd gewijd, trokken we trouwens al op vrijdagavond naar de adbij. Bartel was ook één van die verkenners en schreef deze impressie met 7 bijhorende beelden.

Ik weet niet of het te maken had met de keuze van de abdij van de Karmel in Brugge, de bedelorde waar uitgerekend ook de heilige Edith Stein door aangesproken werd. Ik weet ook niet of het te maken had met het warm en gastvrij onthaal van de broeders van deze orde. Ze lieten ons heel bescheiden delen in hun spirituele wereld van eenvoud, geloof en gebed. Maar ons verblijf in deze kleine gemeenschap is vruchtbaar geweest voor ons als parochieploeg - samen met Joost, één dag voor zijn diakenwijding - vruchtbaar in de zin dat het ons allemaal heel wat goede ideeën heeft opgebracht om samen met onze dierbare geloofsgemeenschap te blijven groeien in de nieuwe parochie. Neem maar van mij aan dat dit ons zal helpen om nieuwe onbegaande wegen te gaan, om met een open geest die richting uit te gaan waar God ons naar toe roept; Kerk-zijn en dus teken-zijn van Gods liefdevolle aanwezigheid in deze moderne, plurale en seculiere wereld

De vruchten hopen we in de nabije toekomst samen met onze geloofsgemeenschap - via een synodale weg - te mogen delen. Het werd een bijzondere abdijdag in het hart van Brugge. Zo formuleerde het één iemand van onze parochieploeg zo mooi: ‘Prachtig weekend vol geestkracht en geloof. De verbondenheid en liefde tussen God en de mensen gedragen door het eeuwenoude verhaal waarmee zovelen al op pad zijn gegaan. Zo mooi om te zien dat geloven en leven in en met Christus gelukkig maakt. Geïnspireerd door de Heilige Geest, met vallen en opstaan, bouwen aan zijn rijk van dienstbaarheid en intense vreugde.’

Immer dankbaar voor zoveel schoons en zoveel goeds dat we mochten beleven, laten we u proeven van een 7-tal beelden van deze dag.

Bartel