Vormelingensessies

Ongezien, zo kun je het voorbije jaar wel samenvatten, ook voor de werking van de vormselcatechese.
Onderweg hielden we natuurlijk contact met onze vormelingen en zorgden we op verschillende manieren voor catechetische impulsen of uitwisseling, maar nu de maatregelen wat versoepeld zijn konden we voor het eerst ‘echt’ met de jongeren samenkomen. Vrijdagavond 11 juni vond een eerste sessie plaats, en zaterdag 12 juni overdag konden we nog eens drie sessie inrichten (telkens van max 50 jongeren, en telkens in De Pinte maar met gemengde groepen vanuit de vier kerkplekken).

We vertrokken vanuit een catechetische impuls opgebouwd rond het verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en blinde Bartimeüs (Mc 10, 46-52) en een gebedsmoment met wat zingen, om vervolgens een geanimeerde kwis te spelen met enerzijds vragen die alles met het geloof te maken hebben, afgewisseld met algemenere vragen en doe-opdrachten. Denken, durven, doen, dansen, zingen en al van die dingen dus.
En of dat het geestig was! (Bovendien een stevige verjongingskuur…)

Dat haast alle vormelingen hebben ingetekend voor een sessie was een bemoedigend teken voor ieder die met de vormselcatechese bezig is.

Dank aan IJD (jongerenwerking bisdom Gent) om materiaal aan te reiken waarmee wij aan de slag konden. En natuurlijk dank aan de catechisten. Wat ze doen is meestal ook…ongezien.