Mariaviering

Haar beeld zal mensen blijven troosten. Al die soorten troost, al die ervaringen van bijstand en zegen is door mensen in namen en vormen gegoten –heel verscheiden beelden, die, zoals je op de foto’s kunt zien, vanuit de huizen van de mensen meegekomen waren naar de buitenviering in 't groen.  Elk meegebracht beeld draagt een verhaal of de stille bede van wie zich tot Maria richt.

Vrijdag 28 mei kwamen we daar rond samen.  Door gebed en lied bemoedigd trokken we verder. Iemand zei: “Het was enig.” En dat is waar, temeer omdat iedereen zo veel deugd beleeft aan het (buiten) terug samen mogen zingen.
Enkele filmpjes van die samenzang van traditionele Marialiederen (zonder repetitie) vind je onder de foto’s.