Beeldige stal

Begin december lanceerden we met dit filmpje een oproep om kleibeelden voor de kerststal te maken.

320 kleipakketjes hadden we vanuit de werkgroep gezinsvieringen in de kerken gelegd, en ze zijn allemaal de deur uitgegaan. De meeste zijn als beeldje voor de kerststal teruggekomen.

Het aantal ingeleverde sterren viel op. Die stal werd dit jaar m.a.w. niet een 5-sterren, maar een 50-sterrenhotel.
Tja, voor één en ander zoeken mensen blijkbaar nog altijd antwoord ‘in den hoge’.
Wat mensen als commentaar schreven bij hun gemaakte werkjes was ontroerend. Allemaal ingrediënten van het leven zoals het is, ook meer dan 2000 jaar later.
Dat kleien was naar verluidt voor meer dan één, en voor groot en klein, een beleving, en zelfs -zo schreef iemand- 'als een lang gebed.' Dat is helemaal zoals de gezinsvieringen bedoeld zijn...