Gebedsintenties lockdown najaar

05/03

Voor allen die iemand moesten verliezen aan COVID.
Om te danken voor alles en iedereen die ik ontving.
Anoniem (briefje kerk De Pinte)

Om vergiffenis voor mijn zwakheid, ...voor wie ik heb ontgoocheld...
Anoniem (briefje kerk De Pinte)

Bidden met en voor elkaar = liefde.
Er worden zoveel omschrijvingen gegeven maar de echte is niet te vatten. De echte is hemels!
Liefde is complex, invoelend, kwetsbaar en tegelijk zo levendig. Een gebaar van liefde is in deze tijd als een hemelsblauwe wolk die u omringt, als een feloranje margriet die u verblijdt omdat ze met liefde is gegeven.
Het ga iedereen goed in de liefde!
Anoniem (briefje kerk De Pinte)

Voor zij die ons verlaten hebben maar die we NIET vergeten zijn !!!
Anoniem (briefje kerk De Pinte)

Bidden met en voor elkaar ... want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leeft (Joh 3:16)
Anoniem (briefje kerk De Pinte)

Voor mijn zoon, dat zijn ogen opengaan voor een bepaald probleem.
Anoniem (briefje kerk De Pinte)

Liefde is onvoorwaardelijk 'geven', luisteren...aanvaarden. Liefde is doen, volledig zijn. Gelukkig werd het begrip 'liefde' zeer goed verwoord in het parochieblad.
Anoniem (briefje kerk De Pinte)

01/02

Dat we het contact met elkaar niet verliezen en bijven inzetten op nabijheid.
Anoniem (briefje kerk De Pinte)

Voor de hele familie en in het bijzonder voor Terry & Jackey, dat ze beide heel snel mogen genezen.
Anoniem (briefje kerk De Pinte)

Voor het welslagen van de examens van onze kleinkinderen.
Voor kracht om de ziekte van mijn echtgenoot te kunnen aanvaarden en hem te steunen.
Anoniem (briefje kerk De Pinte)

Voor allen in deze moeilijke tijden: blijf elkaar steunen en geniet van de kleine dingen van het leven!
Anoniem (briefje kerk De Pinte)

Een hart voor de zorg !
Anoniem (briefje kerk De Pinte)

Omdat ik wil dat alle mensen die ziek worden snel beter worden.
Mira

02/01

Voor veel beterschap en hoop op een gezond 2021. Moge de poolster ons leiden
Voor alle mensen in de zorg die dag en nacht paraat staan voor de medemens. In het bijzonder voor de de lijdende mens zowel psychisch als fysisch. Voor mijn allerliefste dierbaren die ik zo mis en voor diegenen die mij nabij zijn.
Bedankt dat ik mijn geliefden zo dichtbij heb, mijn echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en vrienden. Behoud hen van alle ziektes a.u.b.
Anoniem

21/12

Goede God, ik dank u voor de goede afloop van mijn operatie. Mogen ook onze kinderen beschermd worden in alle betekenissen van het woord.
Anoniem

10/12

Voor mijn mama!
Anoniem (briefje kerk Zevergem)

Voor ALLEN die een gebedje van steun en troost nodig hebben.
Anoniem (briefje kerk De Pinte)

08/12

Moge mijn moeder gezond en gelukkig zijn en moge ikzelf beschikken over een gezond hart.
Ik ben Christine en boetseerde deze ster. omdat ik, deze ster wil laten schijnen over onze gehele gemeenschap.
Christine

06/12

Voor onze kleinkinderen die het moeilijk hebben.
Anoniem (briefje kerk De Pinte)

Voor de eenzaamheid die ik plots ervaar omdat mijn man vertrokken is...
Anoniem (briefje kerk De Pinte)

03/12

Laat ons bidden voor de eenzamen.
Dat we waakzaam mogen blijven in deze adventtijd en oog hebben voor het lijden, verdriet en eenzaamheid en doen wat van ons als Christen verwacht wordt. Geef ons handen en voeten zegt pastoor Piet.
Anoniem

30/11

Voor alle jongeren die naar school gaan of thuis moeten studeren, die werken of niet kunnen werken, dat ze de moed niet verliezen, maar blijven doorzetten en er blijven in geloven dat het goed komt.
Anoniem

We hopen dat zoveel mogelijk mensen gezond mogen blijven en dat zo weinig mogelijk mensen sterven.
Nina 6 jaar

Omdat er veel verdriet is.
Anoniem (briefje kerk Deurle)

Dat het vertrouwen en het leven mogen winnen.
Anoniem (briefje kerk Deurle)

Goede moed voor iedereen.
Anoniem (briefje kerk Deurle)

28/11

Voor onze vriend, maar met hem zovelen, voor wie dit leven niet meer genoeg te bieden had, voor wie de innerlijke rust een eindeloze zoektocht bleek.
Anoniem

25/11

Laat mijn Bobonne genezen, God
Anoniem (briefje kerk Zevergem)

Voor de ouderen in de WZC die nu ook bedreigd worden met covid 19...
En voor de verzorgenden om moed en sterkte.
RDW

Ik doe een gebed voor ons maake, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor broers en zussen en voor de ganse familie, voor mijn man en mij, maar vooral voor de ganse wereld. Voor vrede, geluk, liefde, verdraagzaamheid en vooral voor gezondheid. Voor fysieke gezondheid en voor mentale gezondheid in deze moeilijke tijden. Dank.
Charline

Ik wil heel graag dat iedereen op aarde zich veilig voelt en een thuis heeft!
Sasha en Nelson

22/11

Dat de Christus, onze herder en koning, ons mag leiden naar een veilige en liefdevolle samenleving.
Anoniem (briefje kerk Latem)

19/11

Ik steek een kaars aan voor juf Laurette die hier begraven is.
Anoniem (briefje kerk Zevergem)

15/11

Wek mijn zachtheid weer
Geef mij terug
De ogen van een kind
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw
En het licht niet haat
Anoniem (briefje kerk Zevergem)

Voor meer verdraagzaamheid in onze parochie, meer erkentelijkheid en dankbaarheid.
Anoniem (briefje kerk Zevergem)

Laat de mensen gelukkig zijn.
Anoniem (briefje kerk Zevergem)

Voor mijn moeder die is doodgegaan.
Anoniem (briefje kerk De Pinte)

13/11

Ook al ben ik niet gelovig, toch brengt de kerk en de stilte rust in mijn hart. Dank daarvoor! Er is mooie muziek.
Anoniem (briefje kerk Latem)

Graag een gebed voor mijn ziek nichtje, voor beterschap.
Anoniem (briefje kerk Latem)

Voor een voorspoedig herstel van schoondochter/nichtje
Anoniem (briefje kerk Latem)

Voor alle eenzamen dat ze zich gedragen weten door onze Heer die liefde is.
Anoniem (briefje kerk Latem)

Voor alle mensen die het in deze coronatijd geen innerlijke rust en vrede vinden; voor de minst gegoeden in de wereld dat ze in het gebed hoop en troost mogen vinden.
Anoniem (briefje kerk Latem)

Dat het licht moge schijnen in de duisternis.
Anoniem (briefje kerk Deurle)

Dat allen goede moed behouden.
Anoniem (briefje kerk Deurle)