Uitgestelde vormselvieringen

‘De wonderen zijn de wereld nog niet uit.’ Het was de zin waarmee de lezing eindigde en hij stond mooi vermeld op het misblaadje van de vormselvieringen die in het weekend van 26 en 27 september in onze Edith Stein parochie plaats hadden.
De ouders, de dooppeter en doopmeter namen samen met hun vormeling plaats op de vijf stoelen in de kerk. Met de bubbel en het mondmasker op werd het daarom niet minder ‘begeesterend’, niet minder ‘bezielend’. De Heilige Geest was bij de vormelingen van Deurle, Latem, Zevergem en De Pinte duidelijk aanwezig. We voelden ons allemaal ‘gezegend’ na het slotlied en zending.

In deze wondere tijd mocht ik als gelegenheidsfotograaf bevoorrechte getuige zijn van zes bijzonder serene vieringen. Geniet mee van de twaalf wondere momenten tijdens deze viering!

Bartel

 


Vandaag is het feest. De vormelingen hebben er in deze bijzondere periode wat langer moeten op wachten. Echter de ‘spirit’ was er zeker niet minder om. Mooi uitgedost en zichtbaar een paar centimeters groter, kwamen ze de kerk binnen gestapt en namen met hun bubbel op de rij van vijf stoelen in de kerk plaats. © (1) groep Deurle

 


Pastoor Piet heette iedereen welkom: “Goede middag en welgekomen. Vandaag vieren we jullie vormsel, een bijzonder feest. Straks noemen we jou bij jouw doopnaam bij het ontvangen van de Heilige Geest, de gave van God. De Heilige Geest is een beetje de rode draad in onze viering. Maar wie is dat dan? Wat betekent dat dan? Het betekent de kracht in mensen, de vreugde in mensen. Hij zal ons doen staan en staande houden, doen spreken, doen horen en verstaan, ons zachte handen geven als we die nodig hebben om iemand te troosten of iemand bij te staan, geduld, inzicht, een woord en een gebaar. We hopen dat je die Heilige Geest vandaag bij het bidden en vieren een beetje mag voelen. We zingen ‘Kom over ons, Geest van God.’”  © (2) groep Deurle

 


Pastor Sanne nodigde de vormelingen uit om toch even naar voor te komen.
“Spreken over de Heilige Geest is niet zo gemakkelijk. Hij is misschien het minst gekend. Nochtans noemen we Hem dikwijls: bij het maken van een kruisteken; en we zijn allemaal ooit gedoopt ‘in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’; en als iemand gestorven is en we hier in de kerk samenkomen om te bidden, dan besprenkelen we de overledene opnieuw met doopwater en we doen dit steeds ‘in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.”  © (3) groep Latem 1

 


Pastoor Piet sprak in zijn homilie alle mensen in de kerk toe: “In dit huis gaat het over één bijzonder Iemand. Hier gaat het altijd een beetje over God. Blijkbaar na al die jaren, na al die eeuwen, kunnen mensen het niet laten om naar Hem te luisteren, om te proberen met Hem te spreken. Blijkbaar zoeken mensen nog altijd naar Hem. Echter als God ergens komt praat Hij nooit over zichzelf. Hij vindt zichzelf niet belangrijk. Als Hij ergens komt -zo staat het in het oude boek- dan komt Hij zonder veel show. Je kan Hem dus niet gemakkelijk zien zitten, je zal Hem niet op de hoek van de straat tegenkomen. En toch is Hij er. Dat is ons geloof. Als je heel aandachtig probeert te luisteren dan kan je Hem misschien horen. Als je heel aandachtig probeert te kijken, dan kan je Hem misschien tegenkomen en ontdekken.” © (4) groep Latem 1

 


En pastoor Piet ging verder: “In het verhaal dat we lezen in dat oude boek, ontdekken we dat God de mensen belangrijker vindt dan zichzelf; jouw geluk, én jouw geluk, én jouw geluk, dat is Mijn geluk. Wie je ook bent, je wordt onvoorwaardelijk graag gezien. Dat zou weleens de samenvatting kunnen zijn van dat dikke boek, denk ik. Ik onthoud hierbij drie woorden: je bent gekend, je bent bemind en je bent aanvaard. En je moet dat niet verdienen. Je krijgt het niet pas als je dit kunt of dat weet of dat gedaan of niet gedaan hebt. Het is helemaal anders. Nog voor wij Hem zoeken - de oude wijze mannen van vroeger zeggen dat - dan gaat Hij op zoek naar de mens!”
© (5) groep Latem 2

 


“In dat beetje olie dat binnendringt in jullie huid en leven, laat God zich kennen. Het vormsel is een heel bijzonder cadeau: ‘Daar ga Ik ze nu eens een plezier mee doen.’ Dat is de definitie van een cadeau. Het is dus iets dat je niet op een lijstje moeten schrijven, niet iets dat je zou willen. Als je mij zou vragen hoe ik dat weet, dan weet ik dat omdat ik het in dat dikke boek lees. Dat cadeau, dat voor jou heel persoonlijk is, is de wijsheid, de vreugde, de zachtmoedigheid, de sterkte en de blijheid die je vandaag krijgt. Als je daarvan vandaag iets mag voelen dan mag je je gezegend, gezalfd en gelukkig voelen. Dat is de gave van God!” © (6) Latem 2

 


Een paar weken geleden hoorde pastoor Piet toevallig een heel toepasselijk lied over de bijzondere band dat je met Jezus mag en kan hebben: “We mogen en kunnen Hem bellen. We komen nooit op Zijn voicemail terecht. We mogen hem alles vertellen wat we willen: ‘I know Jesus is on that mainline. Tell Him what you want…’”  © (7) groep Zevergem

 


Pastor Sanne nodigde de vormelingen uit om hun doopbelofte opnieuw uit te spreken: “Geloven kan je als ‘bij wonder overkomen’ -en als het je overkomt, voelt het ook aan als een wonder- maar het zal je niet verwonderen dat het ook soms minder makkelijk gaat en soms wat inspanning zal vragen. Zijn jullie daartoe bereid? Willen jullie dat?”  “Ja, dat willen wij,” antwoordden de vormelingen volmondig. © (8) groep Zevergem

 


Sanne net voor de handoplegging: “Ik zie het vrouwen doen wanneer ze zwanger zijn: ze leggen hun hand op hun buik. Je zou kunnen zeggen dat dat een eerste handoplegging van je mama is. Het is de eerste van de vele keren dat ouders aan hun kinderen willen zeggen: ik zie u graag, ik wil u beschermen en u met het beste van mezelf omringen. Bij jullie vormselsacrament hoort ook een handoplegging. Dat is omdat we geloven en er uitdrukking aan geven dat God niets anders wil dan wat ouders voor hun kinderen wensen: het beste, bescherming, een dak boven het hoofd en grond onder de voeten.” © (9) groep De Pinte 1

 


En na het ontvangen van het oliesel: “Proficiat aan alle vormelingen. Ge blinkt allemaal een beetje meer dan dat ge binnen gekomen zijt. En dat is wel besteed. De betekenis van wat jou net overkomen is, is waarschijnlijk en hopelijk niet duidelijk. De betekenis zal zoals die olie met de tijd en met de jaren naar binnendringen. Je hebt hiervoor een leven lang om die betekenis op het spoor te komen. Troost je, het heeft bij mij ook vele jaren geduurd om een beetje op het spoor te komen van wat het sacrament van vandaag betekende voor mijn leven,” vertelt Sanne © (10) groep De Pinte 1

 


Ook de catechisten van de betreffende kerkplek werden op het eind van elke viering naar voor geroepen: “Een mens heeft een teken nodig, nu en dan in zijn leven. Deze mensen hebben de kinderen mee begeleid naar dat teken van vandaag. Ze hebben dat gedaan omdat ze ‘wonderwijzers’ zijn en niet kunnen zwijgen over dat grote verhaal. Waarvoor grote dank!  Maar dus: Ieder mens heeft een teken nodig, nu en dan. Een handoplegging die u ook zegt dat ge nooit alleen moet zijn in voors en tegens. Of een zalving waardoor ge u gesterkt en gezegend moogt weten.” © (11) groep De Pinte 2

 


“We sturen jullie dan nu -na dat teken- met het laatste liedje terug de wereld in. Het klinkt misschien een beetje raar dat we jullie terug de baan opsturen. Maar weet dat een vogel pas zijn nest durft te verlaten als hij zeker weet dat hij kan terugvliegen. Wel, we sturen jullie dus vandaag de wereld in en ge moogt weten dat ge altijd, uw leven lang naar hier, naar dit gevoel, naar dit teken, naar deze kracht moogt terugkeren: ‘Trek de Wereld in, vertel het goede nieuws dat God ons gegeven heeft. Zodat eenieder die Hem volgt en vertrouwt op wat Hij zegt niet verloren gaat maar eeuwig leeft.’”
Even later luidden de klokken feestelijk!  © (12) groep De Pinte 2

Omdat we als parochie vinden dat het pas echt feest kan zijn als we ook delen, konden mensen bij het buitengaan na de vormselvieringen een vrije bijdrage achterlaten t.v.v. van verschillende goede doelen van ter plaatse. Dankbaar kunnen we hier het totaalbedrag van die collecte meedelen : 1658 euro dat we nu kunnen verdelen over verscheidene goede doelen.