Een jaarprogramma van de Geloofsgesprekken opstellen doen we dit werkjaar 2021-2022 niet. Rekening houdend met wat mogelijk is, zullen we een aanbod proberen uitwerken en dat tijdig aankondigen.
Een eerste initiatief dat we vorig jaar moesten annuleren maar nu toch willen opstarten is het Bijbels Leerhuis: 'De Psalmen’. Dat zijn 7 bijeenkomsten in kleine groepen om samen op verkenning te gaan in de psalmen. Alle info vind je hieronder. Wie nog bijkomende vragen heeft kan ook terecht bij Floris: 0031/620 29 64 26

De psalmen vormen in de Bijbel een bijzondere verzameling van honderdvijftig poëtische gebeden. De grote thema’s uit de geschiedenis van God met zijn volk komen er aan bod. Ook wordt er in alle menselijke toonaarden gezongen: er is plaats voor vreugde en verdriet, voor hoop en teleurstelling.

We gebruiken voor deze reeks grotendeels een methodiek die wordt aangereikt door CCV (vormingsdienst bisdom). Het komt hier op neer: iedere maand staat één psalm centraal en maken we tijd om de psalmtekst te laten spreken en te zoeken naar wat hij vandaag voor ons kan betekenen. Na een eerste uitwisseling brengt de groepsbegeleider achtergrondinformatie aan, bijvoorbeeld over de context waarin deze psalm tot stand is gekomen. Daarna verkennen we in gesprek welk licht deze psalm werpt op onze eigen geloofsweg. We sluiten elke sessie af met een moment van gebed.

Deelnemen kost 20 euro. Elke deelnemer krijgt een uitgebreide werkmap en ook een speciaal voor deze gelegenheid uitgegeven Psalmboekje in pocketformaat. Floris Guépin, Jos Kint, Paul Heysse en Veerle Maegerman staan in voor de begeleiding van deze reeks.

Op basis van het aantal ingeschreven van vorig jaar is reeds een namiddag- en een avondgroep gevormd. Deze mensen hebben inmiddels deze zomer hun inschrijving kunnen herbevestigen.

De bijeenkomsten zijn telkens op de laatste woensdag van de maand:
27 okt - 24 nov - 29 dec 2021, en 26 jan -23 feb -30 mrt -27 apr 2022.

Datums: 

26/01/2022
23/02/2022
30/03/2022
27/04/2022