Omdat peace ‘a piece of cake’ zou moeten zijn

Omdat de ‘vrede van de Heer’, en omdat eigenlijk élk woord dat we wekelijks vieren, krijgen en doorgeven de wereldvrede ten goede kan komen; plus omdat de ‘Werelddag van de vluchteling en de migrant’ een gelegenheid was om te benadrukken dat velen onder hen hierheen kwamen juist omdàt er in hun land geen vrede is; daarom gaven we in het weekend van 28-29 september (midden de ‘vredesweek’) bij het verlaten van de kerk een prikje, een impuls mee.

Iedereen kreeg een brok lekkers genaamd ‘a peace* of cake’ want vrede, zeg nu zelf, dat smaakt altijd. Het is trouwens de enige smaak die we verkopen. Maar dan gratis.
In elk van de weekendvieringen konden mensen bij het buitengaan dus even stilstaan, en dan weer verder gaan met niets dan recht en vrede in de mond.

Trouwens met complimenten vanuit de parochie brachten we die namiddag ook cake naar de asielaanvragers en vluchtelingen verblijvend in het LOI in Zevergem. Niet de kruimels of de restjes brachten we, nee. Wel volle cakes. Voor een leven van vrede, ten volle…

*peace = vrede / piece = stukje / a piece of cake = zegswijze om uit te drukken dat iets makkelijk is, dat het weinig inspanning vraagt