Startviering en medewerkersfeest

15 september was de zonnige dag waarop we met 1 gezamenlijke eucharistie de start van een nieuw school- en werk- en catechesejaar vierden in een gezinsviering met aansluitend een drink op het kerkplein, en met vervolgens een barbeque die (omdat we het niet kunnen laten) eindigde in een groepsspel ; wat iedereen op de been en aan de praat bracht.

De dag was reuze. Het aantal foto's dat we er hier willen van delen ook...
Dank aan fotografen Bartel en Etienne.
't Is aan u nu. Kijk u gerust blij: