15 augustus De Pinte

10u30: De gemeenschap klaar voor de Mariaviering, de kerk andermaal heel mooi versierd en het koor Suverlike uit Zevergem present om de zingende en biddende gemeenschap met overtuiging muzikaal te ondersteunen.
Het werd een gezegend gebeuren.
Dankjewel aan iedereen die er bij was in deze éne viering voor de vier kerkplekken van onze parochie.

foto's ©Bartel