Autowijding in Deurle

Op zondag 30 juni ll. richtte het Christoffelcomité van Deurle de 85e autowijding in. De zegening werd traditiegetrouw ingezet met een plechtige eucharistieviering. Deze viering werd opgeluisterd door het Gregoriuskoor van Latem. De wijding zelf werd gedaan door diaken Guido Van Hevel, geassisteerd door trouwe misdienaar Alex.
Het Gregoriuskoor heeft in het verleden reeds een paar maal de Christoffelmis opgeluisterd. Aangezien wij elk jaar opnieuw heel wat bedevaarders uit andere gemeenten en parochies mogen verwelkomen, meenden wij dat zij opnieuw de kans moesten krijgen dit gereputeerde koor aan het werk te horen. En het mag gezegd, eens te meer bracht het opnieuw een indrukwekkende vierstemmige vertolking van de Kyriale.(…)
Het Comité heeft nog maar eens met grote voldoening vastgesteld dat al een zeer groot aantal leden trouw zijn jaarlijks lidmaatschap hernieuwd heeft. Het Comité waardeert deze bijdragen ten zeerste en wil dan ook langs deze weg alle leden, steunende leden en ereleden van harte danken voor de gulle bijdrage. Het ervaart dit als een duidelijke instemming met de doelstellingen en betrachtingen van de vereniging. (…) Het Comité draagt er zorg voor dat de financiële middelen, conform de doelstellingen van de vereniging, worden aangewend. Zoals steeds gaat een deel van de inkomsten naar werkingskosten, het geschenk aan de deelnemers alsook de kosten van onderhoud van het patrimonium (kapellen en grot zoals de Mariagrot waar de Mariaviering eerder dit jaar doorging) (…)

Tekst : Marc Roos, foto’s: Bea Roos