Sint Aldegondis - Deurle

INHOUD

PATROONHEILIGE
Aldegondis werd rond 630 geboren in Coursolre, een dorp in het oude graafschap Henegouwen, nu Frans grondgebied, als dochter uit een adellijke familie. Ze werd stichteres en eerste abdis van het klooster te Maubeuge nabij de Samber. Omdat zij omstreeks het jaar 700 aan een slepende ziekte overleed, wordt ze aanroepen tegen kanker en verder ook tegen verschillende kinderziekten: koorts, tetanus, zweren, hoofd- en keelpijn. Ze werd heilig verklaard op 26 mei 1039. We vieren haar feestdag op 30 januari. Boven de ingang van de kerk staat haar beeld. (terracotta 19e eeuw)

Top

GESCHIEDENIS:
De oudste archieven over een kerk in Deurle dateren van 1121. Een bisschoppelijke oorkonde, bewaard in het Rijksarchief van Gent, vermeldt dat enkele kerken waaronder de kerk van Lathem (Sint-Martens-Latem) en Dorla (Deurle) onder het patronaat  werden gesteld van de Sint-Baafsabdij te Gent. In het jaar 1121 was er dus zonder twijfel een kerk te Deurle. Het is niet achterhaald of het eerst een houten kerk was of reeds een oude kerk in Doornikse steen.

Na een inbraak met diefstal in 1645 werd een sacristie gebouwd om de waardevolle voorwerpen op te bergen. Het is ook in de 17e eeuw dat een hoogzaal in de kerk wordt ingebouwd. Wegens de aangroei van het aantal parochianen van rondom 200 in 1639 naar 633 in het jaar 1783 wordt de kerk vergroot.

De huidige kerk dateert van 1835 en werd in verschillende fasen gebouwd. De volledig vernieuwde kerk werd ingewijd op 25 juni 1855. Het gebouw is een pseudo-hallenkerk in baksteen, het exterieur is neoromaans, het interieur is neoklassiek. De kerk werd verbouwd in 1912.

Tussen 1980 en 1986 werd de kerk grondig gerestaureerd en aangepast aan de moderne vereisten. In die periode werd de vroegere parochiale feestzaal gebruikt als noodkerk.

In de buitenmuren van de kerk zijn 6 staties in bas-reliëf te zien die episodes uit het leven van Sint-Aldegondis voorstellen.

De kerk van Deurle is aangesloten bij VZW ‘Open Kerken’.

Top

ALTAREN
Het hoofdaltaar is sober maar stijlvol. Het noordelijke zijaltaar toegewijd aan 0.-L.-Vrouw is een portiekaltaar. In de nis prijkt het gepolychromeerd gekroond beeld van O.-L.-Vrouw der Victorie met een gekroond Kind Jezus op een wereldbol. (eerste helft 18e eeuw) Het zuidelijke zijaltaar is eveneens een portiekaltaar toegewijd aan de Heilige Aldegonde van Maubeuge. In de nis staat een gepolychromeerd eikenhouten beeld van de heilige.(eerste helft 17e eeuw)

PREEKSTOEL EN BIECHTSTOELEN
De preekstoel is een eiken kuip met gebeeldhouwde medaillons waarin Christus de Zaligmaker en de heilige Aldegondis. De biechtstoel links is in eikenhout en dateert van 1758, de biechtstoel rechts is een kopie in dennenhout van de originele biechtstoel en dateert uit 1885.

Top

GLASRAMEN
In 2002 werden twee nieuwe glasramen geplaatst,het ene ter ere van Sint-Aldegondis, het andere ter ere van Sint-Kristoffel. In 2004 werden nog twee glasramen geschonken. Ze symboliseren het doopsel en de eucharistie. De vier ramen zijn ontworpen door Ingrid Meyvaert en uitgevoerd in het atelier Mestdagh te Gent.

SCHILDERIJEN EN BEELDEN
De meest waardevolle schilderijen zijn: Links in het koor: ‘De aanbidding van de herders’ uit de Vlaamse School (tweede helft van de 17e eeuw) Een schilderij ‘De heilige familie’ van kunstschilder August De Smet.  Verder in de kerk: ‘Christus aan het kruis’ van kunstschilder Werner, ‘De Judaskus’ van kunstschilder Octaaf Meiresonne, ‘Piëta’ in houtskool van Lea Vanderstraeten en ‘Maria-icoon’ van Erna Roelens. Een pronkstuk van de kerk is ongetwijfeld het fraai geklede en gerestaureerde Mariabeeld.

ORGEL
Het orgel werd in 1956 door Loncke gebouwd en werd na de restauratie van de kerk in 1992 volledig gerestaureerd.

Koster Roland zorgt als een goede huisvader voor de kerk van Deurle.

Top