Wijding Joost

Joost Van Bouchaute liep van september 2020 tot juni 2021 stage op onze parochie als diaken-in-opleiding. Hoewel die stage grotendeels in coronatijd moest gebeureden, werd Joost toch een gewaardeerde schakel, met bijzondere aandacht voor de diakonie op een parochie.
Stilaan groeide het verlangen om ook na de stage hier op de parochie Edith Stein zijn zending te mogen krijgen en bisschop Lode kon 'ja' antwoorden op die vraag van Joost. 17 oktober 2021 werd Joost tot diaken gewijd, 24 oktober werd hij in onze parochie onthaald, verwelkomd, aangesteld en gezonden.
Hieronder foto's van de wijding, want ook daar waren we graag bij (dat kan je op de foto's van de receptie nadien ook zien...) Marleen van de parochieploeg schreef deze impressie. De foto's zijn van Martine Van Cauwenberghe, Karel Van de Voorde, en leden van de parochieploeg.