Zoekveld

coronaWEEKENDVIERINGEN
We kunnen vieringen laten plaatsvinden op het gebruikelijke schema voor de weekenddiensten (zie kalender).
We mogen met max. 200 personen samenkomen, maar er is nog wel een beperking in aantal aanwezigen per kerk omdat we de anderhalvemeter moeten respecteren.
De affiche die overal op de voornaamste maatregelen wijst vind je hier.

UITVAARTEN en HUWELIJKEN en DOOPSELS kunnen plaatsvinden in alle kerken, telkens met inachtname van het per kerk aangegeven max. aantal aanwezigen en alle andere maatregelen.

EERSTE COMMUNIES EN VORMSELS Hoe we daar mee verder gaan kan je hier lezen.