Zoekveld

corona covid-19

--o0o--

Er gelden nieuwe maatregelen voor erediensten. We mogen voortaan met meer mensen terug in de kerk samen vieren. Er zijn nog enkele maatregelen, maar we kunnen wel overschakelen naar ons gekend schema voor de weekendvieringen (zie kalender).

--o0o--

Doopsels kunnen we ook terug opstarten, al werken we met een aangepast schema vanwege de vele uitgestelde dopen. Wie een doopsel wenst aan te vragen doet dat via het formulier doopselaanvraag en we nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bekijken.

--o0o--

Vormsels zijn op beslissing van de bisschoppenconferentie uitgesteld tot 25 en 26 september. De brief aan de ouders vind je hier.

Eerste communies in schoolverband zijn op voorstel van de parochieploeg en in overleg met de scholen uitgesteld tot 11 en 12 september. De brief aan de ouders vind je hier.
Eerste communie in een zondagsviering (niet gemeenschappelijk, wel in de gemeenschap) is zeker zinvol en mogelijk, alleen is het owv het max aantal personen in een kerkgebouw op dit moment nog niet mogelijk om dat te laten plaatsvinden tijdens een eucharistie.

Zodra er meer zekerheid kan gegeven worden omtrent welke groepen, wanneer en waar (en met welke maatregelen) kunnen vieren zullen we daar over berichten.

--o0o--