Zoekveld

WEEKENDVIERINGEN
We kunnen vieringen laten plaatsvinden op het gebruikelijke schema voor de weekenddiensten (zie kalender).
Er is nog wel een beperking in aantal aanwezigen per kerk omdat we de anderhalvemeter moeten respecteren en een max. van 100 personen.
De affiche die overal op de voornaamste maatregelen wijst vind je hier.

UITVAARTEN en HUWELIJKEN en DOOPSELS kunnen plaatsvinden in alle kerken, telkens met inachtname van het per kerk aangegeven max. aantal aanwezigen en alle andere maatregelen.

EERSTE COMMUNIES EN VORMSELS Hoe we daar mee verder gaan kan je hier lezen.