Zoekveld

OP DEZE EXTRA PAGINA PROBEREN WE NAAST DE ALGEMENE INFO OOK DE VERBINDENDE INITIATIEVEN VANUIT DE PAROCHIE EEN PLAATS TE GEVEN.

Klik op één van de onderstaande titels om naar dat gedeelte te gaan
of scroll gewoon naar beneden doorheen de hele pagina.

ALGEMENE INFO
WEEKENDVIERINGEN en DOOPSELS
zijn tijdelijk opgeschort. Indien je een gebedsintentie had aangevraagd voor een viering in de periode waarin er nu geen mis is, dan vragen we dat je ons contacteert voor een nieuwe datum zodra er terug diensten zijn.
UITVAARTEN en HUWELIJKEN kunnen plaatsvinden met inachtname van heel welbepaalde maatregelen en enkel voorlopig in de kerk van De Pinte. Daarover stemmen we persoonlijk af met diegenen wie het aangaat.
KERKGEBOUWEN blijven open voor persoonlijk gebed, voor een kaarsje, als plek van bezinning.... Je vindt er op papier (om mee te nemen) ook elk weekend een impuls en gebed bij het evangelie van die zondag (zie ook 'Woorden voor onderweg' lager op deze pagina).
Elke avond luiden om 20u de klokken in elk van onze kerken. Daarmee sluiten we aan bij het handgeklap van mensen op straat als signaal van dankbaarheid, van hoop, van medeleven.
EERSTE COMMUNIES  Hoe we daar mee verder gaan kan je hier lezen in het bericht dat aan de ouders gericht was.
VORMSELS Vormselvieringen zijn momenteel gepland op zaterdagnamiddag 26 september (Deurle & Latem) en zondagvoormiddag 27 september (Zevergem & De Pinte).
MARIAMAAND is een levendig begrip ; een uitnodigend gebeuren ook in coronatijd. Dit bericht daaromtrent vind je in alle kerken.
 

WOORDEN VOOR ONDERWEG:

POST VOOR MEKAAR (= POST VOOR U)
Ieder die door de tijd die nu anders ingedeeld of beleefd wordt graag even in de pen kruipt en 'vanuit zijn kot' een bericht wil zenden aan alle tochtgenoten, die is welkom om dat te doen. Gewoonlijk ontmoeten we elkaar in werkelijkheid en dan doet het er niet toe of je thuis bent in de digitale wereld of niet. Het maakt echter niet uit hoe berichten ons nu bereiken (per mail, telefoon 0476 78 78 86, via briefje op de pastorie) ; alles wordt zowel via digitale weg als in het parochieblad gedeeld. Bij wat we nu doen om blijvend & begaan met elkaar 'op weg te gaan' is nl ook de verschillende kanalen laten kruisen belangrijk.

Laat dus maar komen die korte gedachte, die verre groet, een woordspeling, een klein gelukske, een mijmering, dat 'geestig' grapje, maar ook wat moeilijk is of een bericht van hoop en deugd. Elke tekstuele verwenner maar evenzeer een foto van de tekening van je kind of kleinkind; kortom alles wat verbindt en ons liefdevol & waakzaam verder laat gaan is welkom. Ook zo blijven we 'delen', al is het nu voor een tijdje anders dan gewoonlijk.

Jij kan je 'post voor mekaar' inzenden langs deze weg.
Inzendingen van anderen (update 24 mei) lees je hier als 'post voor u'.

 

BIDDEN MET EN VOOR ELKAAR (online gebedsintentie aanvragen)
Niet het ondergeschoven kind van de hedendaagse gelovige. Wel is bidden vaak de meest ultieme manier, bestemming en richting om om te gaan met zorg en zegen. Daarom dit: elke intentie die om het even waar binnenkomt (op een briefje in de kerk, of langs de site) zal verschijnen op de site en in het parochieblad als verbindend gebed. Zo proberen we te doen wat we zingen: ‘Je deelt zo stil elkanders pijn en dromen, met zo een liefde eind’loos als de zee.’

Je kan hier je ‘voorbede’, je ‘gebed voor’ of je ‘gebed om’ ingeven.
Het gebed dat tochtgenoten vroegen (update 24 mei) vind je hier.

 

Vertrouwen is een geloofsact. Hopen ook.
Bekommerd zijn om mekaar hoort daar eveneens bij.
Daarom met klemtoon nog dit: er zijn heel wat
maatschappelijke creatieve initiatieven van solidariteit lopende.
Vermits diakonie tot het DNA van een christen behoort
hebben parochianen voor wie dat lukt zich daar bij aangesloten.
Anderen stellen in alle stilte daden van kleine goedheid op hun manier;
teveel om op te sommen… Naast al die initiatieven
en zoals in elk individueel contact de voorbije weken benadrukt:
niet aarzelen om te bellen als er iets is waarvoor je hulp nodig hebt
of als de dagen en de dingen te zwaar wegen:
0475 23 89 98 (Piet) of 0476 78 78 86 (Sanne).

Tot we weer samen mogen zijn,
en ondertussen voor jou, voor onderweg:
hoop en troost bij kommer en kwel.