Zoekveld

EERSTE COMMUNIES EN VORMSELS VAN 2020 zijn uitgesteld.
Het bericht vanuit ons bisdom daaromtrent lees je hier.

DE INFO HIERONDER BETREFT
DE COMMUNIEVIERINGEN VAN VOLGEND JAAR 2021.

 

De vraag naar de eerste communievieringen en de vormselvieringen in 2021 klinkt op.

Welkom aan wie op zoek gaat om dat te vieren in de parochie Edith Stein.

Je kan zeker de weg naar die vieringen nu reeds bewandelen:
in het bijzonder onze gezinsvieringen zijn een ideale vorm van catechese en een kans om als gezin (terug of verder of voor het eerst) in te groeien in het geloof en in de parochie en in het vieren in de kerk.

De datums voor de eerste communievieringen 2021 worden dit voorjaar in juni vastgelegd en dat gebeurt door de parochie in overleg met de scholen.
In het begin van september 2021 zal ook aangaande de eerste communie een brief verspreid worden via de scholen.

Vormsel wordt toegediend door een vormheer, aangesteld door het bisdom. In die zin wordt de datum voor de vormselvieringen 2021 bepaald door het bisdom. Om in te schrijven voor de vormselcatechese zal je vooraan op deze website vanaf eind juni een link vinden naar een inschrijvingsformulier.

Maar dus nu reeds welkom aan klein en groot…