Vormselvieringen

Eind april vierden we de eerste communie van meer dan 144 kinderen. Als we alle vormelingen van de parochie optellen dan kwamen in het weekend van 20-21 mei opnieuw meer dan 100 jongeren, samen met hun ouders en familie, naar de kerk om te vieren. Dit keer geen eerste, geen tweede, en zelfs geen plechtige communie, maar wel -en eigenlijk terug zoals het vroeger was en bedoeld is- een gebedsviering rond het ‘sacrament van het vormsel’.

Een viering waarin we met zijn allen vragen en bidden en zingen: “Kom over ons, Geest van God”. Een sacrament dat vervolgens aan de vormelingen werd toegediend. Met twee vanzelf-sprekende gebaren. Eerst de handoplegging. En dan de zalving met in-dringende olie: chrisma.

Proficiat aan de vormelingen. De dag zelf blonken ze van de zalving. En met dat blinken, en met die schone kleren, en met dat vieren, was hun vormsel aan de  buitenkant te zien. We hopen natuurlijk dat ze vooral gaandeweg in het leven ‘de gaven van de Heilige Geest’ aan de binnenkant van hun bestaan zullen mogen ervaren.

Dank aan de bloemenmeisjes Mieke, Leen, Catherine ; dank aan muzikale begeleiders Ann en Griet ; dank aan de fotografen Tim, Ann, Henk, en opnieuw hulde aan de catechisten van de verschillende kerkplekken. Wonderwijzers zijn en blijven het.