Vormselcatechese

Plechtige communie

ACTUELE INFO

Vormsel 2021:
zijn uitgesteld tot 25 en 26 september 2021. De laatste echo uit de vormselcatechese vind je hier (bericht augustus). Dat is de nieuwsbrief die ingeschreven gezinnen ontvingen. (Heb je dit niet ontvangen ook al heb je een vormeling die ingeschreven is voor de vormselcatechese? Laat het dan gerust weten via mail aan de coördinator van wie je gewoonlijk de berichten krijgt.) Eind augustus kwam ook nog deze update van de maatregelen.

Vormsel 2022:
vanuit het bisdom kregen wij de datums woensdagavond 25 mei, donderdagvoormiddag OLH Hemelvaart 26 mei, zaterdagnamiddag 28 mei, zondagvoormiddag 29 mei 2022.
Dat betekent dat de vormselvieringen in onze parochie -voor zover dat momenteel met zekerheid kan gezegd worden- in 2022 op één van die dagen zullen plaatsvinden. Zodra de catechesewerking voor die groep opstart zal het inschrijfformulier op de site komen.

---

Catechisten zijn mensen die in plaats van over dat initiatiesacrament te willen onderwijzen -…geloof komt bij de meesten makkelijker binnen 'langs het hart' dan 'boven de wenkbrauwen'…- liever W-onderwijzen.

Telkens weer openstaan voor een nieuwe groep jonge mensen, het verhaal vertellen dat ze al dikwijls vertelden, het lied zingen waarmee ze al meermaals naar bed trokken, de zoveelste actie organiseren ten voordele van … ze doen het iedere keer opnieuw met hart en ziel.

Parochieploeg en catechisten werken sinds een tijd vanuit deze visie: Catechese mag voor jong en oud iets zijn dat begint bij luisteren en zien, wie weet met de ogen van een kind. En dan voorzichtig een ongekende weg gaan vanuit een vermoeden dat Hij bestaat ; in onszelf, in de ander, en in de brug daartussen. Zo kunnen we misschien in de dialoog met tochtgenoten ontdekken dat elk van ons  -jong en oud, onwennig of heel vertrouwd-  even aangeraakt kan worden als ieder ander. Zoekende mensen samen dus, die aanknopingspunten mogen ervaren om naar analogie met het evangelie het eigen leven zin te geven.

Catechese ;
een gelovig zoeken
 dat handen en verstand beweegt
en op de duur misschien ons
‘denken, willen, voelen, handelen’ omvat.

Meer dus dan in gemeenschap ‘vormen’ onder leiding van een paar mensen geloven we in een ’elkaar vormende gemeenschap’. Zo kunnen we elkaar gaandeweg meenemen, onderweg elkaar tot deugd en tot zegen zijnde.

Meer info of vragen? Laat gerust horen via het contactformulier.